పంచాంగం

పంచాంగం 17 మే 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం త్రయోదశి ఉదయం 6:07 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం: స్వాతి, అమృతఘడియలు: సాయంత్రం 6.45 నుంచి రాత్రి 8.21 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 10.36 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.13 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8:22 నుంచి...

పంచాంగం 15 మే 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా

ఇండియా వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం ఏకాదశి ఉదయం 10:37 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం: ఉత్తర ఉదయం 7:17 వరకు, తదుపరి హస్త, అమృతఘడియలు : లేవు, రాహుకాలం :...

పంచాంగం 14 మే 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా

ఇండియా వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం దశమి మధ్యాహ్నం 1:01 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం: పుబ్బ ఉదయం 8:54 వరకు, తదుపరి ఉత్తర, అమృతఘడియలు: తె.జా. 2:55 నుంచి 4:31...

పంచాంగం 13 మే 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా

ఇండియా వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం నవమి మధ్యాహ్నం 3:23 వరకు, తదుపరి దశమి, నక్షత్రం: మఖ ఉదయం 10:28 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 8:12 నుంచి 9:48...

పంచాంగం 12 మే 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా

భారతదేశం వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం అష్టమి సాయంత్రం 5:39 వరకు, తదుపరి నవమి, నక్షత్రం : ఆశ్లేష ఉదయం 11:55 వరకు, తదుపరి మఖ, అమృతఘడియలు : ఉదయం 10:25...

పంచాంగం 11 మే 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా

ఇండియా వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం సప్తమి రాత్రి 7.46 వరకు, తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం: పుష్యమి మధ్యాహ్నం 1.14 వరకు, తదుపరి ఆశ్లేష, అమృతఘడియలు: ఉదయం 7.08 నుంచి 8.44...

10 మే 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా..

ఇండియా వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం షష్ఠి రాత్రి 9.43 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం: పునర్వసు మధ్యాహ్నం 2.22 వరకు, తదుపరి పుష్యమి, అమృతఘడియలు: మధ్యాహ్నం 12.03 నుంచి 1.39...

07 మే మంగళవారం 2019 పంచాంగం

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం తదియ, నక్షత్రం: రోహిణి సాయంత్రం 4.28 వరకు, తదుపరి మృగశిర, అమృతఘడియలు: లేవు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.24 నుంచి సాయంత్రం 4.59 వరకు, దుర్ముహూర్తం:...

06 మే సోమ‌వారం 2019 పంచాంగం

06-05-2019, వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం విదియ, నక్షత్రం: కృత్తిక సాయంత్రం 4.37 వరకు, తదుపరి రోహిణి, అమృతఘడియలు: మధ్యాహ్నం 2.12 నుంచి 3.48 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 7.27 నుంచి 9.02 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 11.48 నుంచి...

04 మే శనివారం 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా…

భారతదేశం వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, చైత్రమాసం, కృష్ణపక్షం అమావాస్య, నక్షత్రం: అశ్విని మధాహ్నం 3.47 వరకు, తదుపరి భరణి, అమృతఘడియలు: లేవు, రాహుకాలం: ఉదయం 9.03 నుంచి 10.38 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం...

తాజా వార్తలు

టూరిజం

ఆరాధన

వింతలు విశేషాలు

you may like

Secured By miniOrange