ఏప్రిల్ 1 బుధవారం మకర రాశి

మకర రాశి : ప్రయోజనకరమైన రోజు. దీర్ఘకాలపు అనారోగ్యం నుండి మీకు విముక్తి పొందగలరు. పెట్టుబడి పథకాల విషయంలో ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా లోతుగా ఆలోచించి మూలాలు పూర్వా పరాలు మరిన్ని తెలుసుకొండి. ఈ విషయంలో ఏదైనా కమిట్ అయేముందు నిపుణులు, అనుభవజ్ఞుల సలహా పొందండి.

Capricorn Horoscope Today
Capricorn Horoscope Today

ఇల్లు మారడం ఎంతో శుభకరం కాగలదు. మీ భాగస్వా ములు తమ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోకపోతే వారిని కించపరచకండి- మీరు కూర్చుని విషయాలను సంప్రదింపులద్వారా పరిష్కరించుకో వలసిన అవసరం ఉన్నది. మీరు ఎక్కవ సమయము నిద్రపోవటానికే కేటాయిస్తారు. అయినప్పటికీ, మీరు సాయంత్రము వేళ సమయము ఎంత ముఖ్యమైనదో తెలుసుకుంటారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో చాలా రోజుగా సాగుతున్న డిష్యుం డిష్యుం కాస్తా ఓ మంచి పాత జ్ఞాపకం కారణంగా ముగిసిపోవచ్చు. కాబట్టి మీ జీవిత భాగస్వామితో వాడివేడి వాదనలు జరుగుతున్నప్పుడు, చక్కని పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చుసుకునే ఏ అవకాశాన్నీ మిస్సవకండి.
పరిహారాలుః మీ ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచడానికి, కాకులకు జొన్న రోట్టె లేదా గోధుమ రొట్టెని ఆహారంగా పెట్టండి.