ఏప్రిల్ 1 బుధవారం మీన రాశి

మీన రాశి : ఈరోజు మీ చేతికి ధనం అందుతుంది !
మీకున్న నిజమైన అంతర్గత శక్తులని గుర్తించండి. మీకు లేనిది, బలం కాదు, సంకల్పం. ఎవరైతే చాలాకాలం నుండి ఆర్ధికసమస్యలను ఎదురుకుంటున్నారో వారికి ఎక్కడనుండి ఐన మీకు ధనము అందుతుంది, ఇది మీ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరిస్తుంది.

Pisces Horoscope Today
Pisces Horoscope Today

ఆరోగ్యం బాగులేని బంధువు ఇంటికి చూడడానికి వెళ్ళండీ. సృజనాత్మకత కలిగి, మీవంటి ఆలోచనలు గల వారితో చేతులు కలపండి. ఈరాశిచెందిన వారు చాలా ఆసక్తికరముగా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు స్నేహితులతో కలిసి ఉండటానికి ఇష్టపడతారు,కానీ వారు ఒంటరిగా ఉంటారు. మీకొరకు మీ బిజీ సమయములో మీకొరకు కొంత సమయాన్ని కేటాయించండి. మీ రొమాంటిక్ వైవాహిక జీవితంలో మరో అందమైన మార్పును ఈ రోజు మీరు చవిచూస్తారు.
పరిహారాలుః ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం, వ్యాధి లేకుండా ఉండటానికి మీ నుదిటిపై కుంకుమను వర్తించండి

– శ్రీ