పంచాంగం

పంచాంగం.. జూలై 17 బుధవారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, కృష్ణపక్షం, పాడ్యమి, నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ రాత్రి 10.59 వరకు, తదుపరి శ్రవణం, అమృతఘడియలు: మధ్యాహ్నం 3.59 నుంచి సాయంత్రం 5.35 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.22...

పంచాంగం.. జూలై 16 మంగళవారం 2019

16-07-2019,వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, పౌర్ణమి, నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ రాత్రి 8.44 వరకు, తదుపరి ఉత్తరాషాఢ, అమృతఘడియలు: మధ్యాహ్నం 3.34 నుంచి సాయంత్రం 5.10 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.36...

పంచాంగం.. జూలై 13 శనివారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, ద్వాదశి, నక్షత్రం: అనురాధ సాయంత్రం 4.28 వరకు, తదుపరి జ్యేష్ఠ, అమృతఘడియలు: తె.జా. 5.51 నుంచి ఉదయం 7.27 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 9.07...

పంచాంగం… జూలై 12 శుక్రవారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, ఏకాదశి, నక్షత్రం: విశాఖ మధ్యాహ్నం 3.58 వరకు, తదుపరి అనురాధ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 7.09 నుంచి 8.45 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 10.45 నుంచి...

పంచాంగం.. 11 జూలై గురువారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, దశమి, నక్షత్రం: స్వాతి మధ్యాహ్నం 3.56 వరకు, తదుపరి విశాఖ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 7.18 నుంచి 8.54 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.59 నుంచి 3.36 వరకు, దుర్ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 5.07...

పంచాంగం.. జూలై 10 బుధవారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, నవమి, నక్షత్రం: చిత్త సాయంత్రం 4.23 వరకు, తదుపరి స్వాతి, అమృతఘడియలు: ఉదయం 10.13 నుంచి 11.49 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.22 నుంచి...

పంచాంగం.. జూలై 09 మంగళవారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, అష్టమి, నక్షత్రం : హస్త సాయంత్రం 5.16 వరకు, తదుపరి చిత్త, అమృతఘడియలు : ఉదయం 11.36 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.12 వరకు, రాహుకాలం:...

పంచాంగం.. జూలై 08 సోమవారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, షష్ఠి ఉదయం 7.44 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం : ఉత్తర సాయంత్రం 6.34 వరకు, తదుపరి హస్త, అమృతఘడియలు : ఉదయం 11.52...

పంచాంగం.. జూలై 07 ఆదివారం 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా

ఇండియా వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, పంచమి ఉదయం 10.20 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం : పుబ్బ రాత్రి 8.14 వరకు, తదుపరి ఉత్తర, అమృతఘడియలు : మధ్యాహ్నం 2.21...

పంచాంగం.. 06 జూలై శనివారం 2019

06-07-2019,వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, చతుర్థి మధ్యాహ్నం 1.11 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: మఖ రాత్రి 10.11 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, అమృతఘడియలు: రాత్రి 8.00 నుంచి 9.36...

తాజా వార్తలు

స‌మాచారం

ఆరాధన

వింతలు విశేషాలు

you may like

Secured By miniOrange