మొత్తం ప్రస్తుతం నయమైనవి మరణాలు
ప్రపంచం 11,386,560 4,407,922 6,445,057 533,581
భారత్‌ 6,73,577 2,45,167 4,09,065 19,279
తెలంగాణ 22,312 10,487 11,537 288
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 17,699 9,473 8,008 218
తాజా వార్తలు | Just In



విశ్లేషణ | Political Analysis

సినిమా | Entertainment

కరోనా | Corona Virus

ఎలా? | HOW TO

గ్యాలరీ | Gallery
రాజకీయం | POlitical
తప్పకుండా....
ఆరాధన | DEVOTION
ఆరోగ్యం | HEALTH
ఆహారం | FOOD
ఎలా? | HOW TO
విద్యా - ఉద్యోగం | EDUCATION
వికాసం | MOTIVATION
విజ్ఞానం | SCIENCE