వృశ్చిక సంక్రమణం : ఆచారాలు, ముఖ్య సమయాలు

వృశ్చిక సంక్రమణంను ‘వృశ్చిక సంక్రాంతి’ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది తుల రాశి నుండి వృశ్చిక రాశి వరకు సూర్యుడి కదలికను సూచిస్తుంది. భారతీయ జ్యోతిషశాస్త్ర రాశి వ్యవస్థలో , వృశ్చిక రాశి 8వ స్థానంలో ఉంటుంది. వృశ్చిక సంక్రాంతిలో సూర్య భగవంతుని ఈ గ్రహ మార్పు శక్తిని తిరిగి పొందడానికి సహాయపడుతుంది. సంవత్సరంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో సంభవిస్తుంది. వృశ్చిక సంక్రాంతి పండుగ తమిళ క్యాలెండర్లో ‘కార్తిగై మసం’, మలయం క్యాలెండర్లో ‘వృశ్చిక మాసం’ ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రోజు హిందూ సమాజ అనుచరులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యతనిస్తుంది.

ఆచారాలు :

వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు సూర్య భగవానుని ఆరాధిస్తారు. వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు సంక్రమణ స్నానం , విష్ణు పూజలకు అనుకూలమైనది. వృశ్చిక సంక్రాంతి సందర్భంగా పెద్దలకు పితృతర్పణాలు ముఖ్యమైన ఆచారం.
‘విష్ణు సహస్రనామ’, ‘ఆదిత్య హృదయం’ సూర్య భగవానుని స్తుతిస్తూ స్తోత్రాలు లేదా వేద మంత్రాలను పారాయణం చేయాలి.

ముఖ్యమైన సమయాలు

సూర్యోదయం : నవంబర్ 16, 2020 6:45 ఉదయం
సూర్యాస్తమయం : నవంబర్ 16, 2020 5:37 అపరాహ్నం
పుణ్యకాల ముహూర్తం : నవంబర్ 16, 6:45 AM – నవంబర్ 16, 7:01 ఉదయం
మహా పుణ్య కాల ముహూర్తం : నవంబర్ 16, 6:37 AM – నవంబర్ 16, 7:01 ఉదయం
సంక్రాంతి క్షణం : నవంబర్ 16, 2020 7:01 ఉదయం

– శ్రీ