ఆకాశంలో అద్భుతం.. మరో రెండ్రోజుల్లో చూడొచ్చు..

మరో రెండు రోజుల్లో ఆకాశంలో అద్భుతం ఆవిష్కతం కానుంది. వేల సంవత్సరాల కిందట కనిపించిన తోక చుక్క తిరిగి ఆకాశంలో కనువిందు చేయనుంది. గ్రీన్‌ కొమెట్‌గా పిలిచే ఆ తోక చుక్కను ఫిబ్రవరి 2 నుంచి 6వ తేదీ వరకు విజయవాడ నగర వాసులు స్పష్టంగా వీక్షించవచ్చు. నగరానికి ఉత్తర దిక్కున ధృవ నక్షత్రం, సప్తర్షి మండలం మధ్యలో చూడొచ్చు. మంచు యుగంలో 50 వేల సంవత్సరాల క్రితం కనిపించిన తోక చుక్క ప్రస్తుతం కనిపించనున్నట్లు అంతరిక్ష పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

తోక చుక్కలంటే వాయువులతో నిండిన అంతరిక్ష మంచుగోళాలు. ఒక నగరం అంత వ్యాసంతో ఉంటాయి. సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు వేడెక్కి ధూళిని, వాయువులను అమితమైన వెలుగుతో బయటకు వెదజల్లుతాయి. అందువల్లే అవి తోకతో కనిపిస్తాయి. భూమిపై జీవం ఏవిధంగా ఏర్పడిందో అనే విషయాన్ని తోక చుక్కల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. భూమి మీదకు జీవాన్ని తోక చుక్కలే తీసుకువచ్చాయి. అంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న తోక చుక్కను వేల సంవత్సరాల తర్వాత నగర వాసులు తిలకించే అవకాశం ఏర్పడింది.