సెక్స్ తర్వాత అబ్బాయిలు ఎందుకు మాట్లాడరో తెలుసా?

సెక్స్ అంటే అందరికి ఇష్టం ఉంటుంది.చాలా మంది కలయికను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే సెక్స్ తర్వాత చాలా మంది మాట్లాడటానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారట. చాలా తక్కువ మంది పురుషులు కలయిక తర్వాత… మనసు విప్పి మాట్లాడతారట. ఎక్కువ మంది అసలు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు. దానికి కారణాలు కూడా ఉన్నాయట. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…

ఆడవారికి సెక్స్ అనేది చాలా లోతైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది, వాటిని మానసికంగా కనెక్ట్ చేస్తుంది. కొంతమంది ఆత్మలు కనెక్ట్ అయ్యాయని కూడా భావిస్తారు, కానీ పురుషులు సెక్స్‌గా మాత్రమే చూస్తారు. ఒక వ్యక్తి మీతో సన్నిహితంగా ఉండాలనుకున్నా, మీరు వివాహం చేసుకోకపోయినా లేదా సంబంధంలో లేకపోయినా, సెక్స్ తర్వాత మీ నిబద్ధత అవసరమని అతను భయపడవచ్చు. ఇది సెక్స్ తర్వాత పురుషులను ఇబ్బందికరంగా మారుస్తుంది.

సెక్స్ చేస్తున్నంతసేపు బాగానే ఉన్నా కూడా తర్వాత మాత్రం భయపడతారని చెబుతున్నారు. పురుషులు చాలా అతుక్కొని ఉండే భాగస్వాములను ఇష్టపడరు. సెక్స్ తర్వాత కొంతమంది మహిళలు అలా చేస్తారు. తరచూ వారికి తమ వెంట ఉంచుకోవాలని మహిళలు భావిస్తే… అది నచ్చకపోతే.. వారు దూరంగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. అతను మీతో పడకలో మంచి సమయాన్ని కలిగి ఉండకపోతే, మీ నుండి డిస్‌కనెక్ట్ కావచ్చు కాబట్టి సెక్స్ తర్వాత సంభాషణ ఖచ్చితంగా సాధ్యం కాదు..

ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఇది ఉన్నవారు కూడా.. కలయిక తర్వాత మనసు విప్పి మాట్లాడరు.. కొంతమంది పురుషులు తాము బాగా పని చేయలేదని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మీరు ఆ ఫీలింగ్ వారికి ఇవ్వకపోయినా తమను తాము తగ్గించుకుంటారు.. తాము సరిగ్గా చెయలెదని అనుకుంటారని మాట్లాడ కుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు.