కార్తీకదీపం ఎపిసోడ్ 1161: జైల్లో ఉండే మరో ప్లాన్ వేస్తున్న మోనిత..దీపకు ఊహించని షాక్

కార్తీకదీపం ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో సౌందర్య, ఆదిత్యలు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా..కార్తీక్ వచ్చి మమ్మీ పిల్లలు కనిపించటంలేదు అంటాడు. సౌందర్య..ఏంటి పెద్దోడా నువ్వు అస్థామానం వాళ్లధ్యాసేనా..బయటున్నారులే..హాస్పటల్ కి వెళ్తానన్నావ్ అంటుంది. వెళ్తున్నాను..వాళ్లతో కాసేపు మాట్లాడివెళ్ధాం అని అంటాడు. వాళ్ల గురించి ఎక్కువ ఆలోచించచుకురా అంటుంది సౌందర్య. మమ్మీ నువ్వు ఎదురుపడి పలకరించినా నేను మాట్లాడకుండా ముఖం తిప్పుకుని వెళ్లిపోతే నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని కార్తీక్ అంటాడు. అక్కడితో ఆ సీన్ అయిపోతుంది.

కారులో దీప వస్తూ ఉంటుంది. వారణాసి.. అక్కా..ఆవిడ ఏమన్నారు అని అడుగుతాడు, దీప ఏం సమాధానం చెప్పదు. అక్కా ఆవిడతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లోపల ఏం జరిగిందో తెలియదుకానీ ఆవిడతో మీకు మంచి జరగలేదని అనిపిస్తుంది..రేపు నెలలు నిండి ఆవిడకు పాపోబాబు పుడితే..పుట్టిన బిడ్డను డైరెక్టుగా ఇంటికి పంపిస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావ్ అక్కా..అని ఇవన్నీ నాకు వచ్చిన ఆలోచనలు కాదు. సరోజక్క చెప్పింది. నిన్ను జాగ్రత్తగా ఉండమంది అంటాడు. దీప..వారణాసి ముందుకు చూసి డ్రైవ్ చేస్తే మంచిదేమో అని..సరోజక్కకు ఒకమాట చెప్పు..బస్తీవాళ్లతో మా విషయాలు చర్చించటం ఆపేయ్ మను, నువ్వు కూడా వాళ్ల మాటలు వినకపోతే మంచిది..ఎక్కువగా ఆలోచించకపోతే మరీ మంచిది అంటుంది. వారణాసి సరే అక్కా అంటాడు.

ఇటువైపు జైల్లో ఉన్న మోనితతో సుకన్య మీరు ఇంతవరకూ బాధపడుతున్నారేమో అనుకున్నాను మోడమ్ అంటుంది. మోనిత నేనా బాధపడటమా. ఎందుకు, నా కార్తీక్ ప్రేమ నాతో ఉందిగా అంటుంది. సుకన్య ఏంటో మేడమ్..మీరు ఎప్పుడు చూసినా నాకు కొత్తగానే కనిపిస్తున్నారు, అస్సలు అర్థంకారు అంటుంది. అలా కార్తీక్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు. సుకన్య ఇందాక వచ్చింది ఎవరు మేడమ్..అక్కా అక్కా అంటున్నారు, మీ అక్కా అంటుంది. ఆ అక్కా..దేవుడిచ్చిన అక్క అంటుంది. పోలికలు అస్సలు లేవు అని సుకన్య అడిగితే..ఆవిడదొక టైప్ లే…చెప్పినా అర్థంకాదు..నాకొక స్ట్రాంగ్ కాఫీ దొరుకుతుందా అని అడుగుతుంది. సుకన్య తేవటానికి వెళ్తూ..ఆ వచ్చినావిడ భర్తే కార్తీక్ సార్ కదా మేడమ్ అంటుంది..ఆహా..నేను ప్రేమించిన కార్తీక్ హే..ఆ‌విడ భర్త అని మోనిత అంటుంది. సుకన్యకు అర్థంకాదు. అయితే రెండు కాఫీలు చెప్పు..కాఫీ తాగుతూ నీకు ప్రేమోపదేశం చేస్తాను అంటుంది మోనిత.

ఇంట్లో శౌర్య ఆ పేపర్ గురించి ఆలోచిస్తూ..హిమ బాగా ఏడ్చింది, బాధపడింది అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంతలో దీప వచ్చి ఒక్కదానివే ఇక్కడేం చేస్తున్నావ్ అని అడుగుతుంది. ఏం లేదు అని శౌర్య అంటుంది. హిమ ఎక్కడుంది అంటే ఇంట్లో ఉందని శౌర్య చెప్పి..హిమకు మళ్లీ జ్వరం వస్తుందేమో అంటుంది. ఏమైంది.. మీరు ఏం చెప్పరు మీ పాటికి మీరు అలుగుతారు అంటుంది దీప. శౌర్య ..దీప చేయి పట్టుకుని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తుంది. హాల్లో కార్తీక్ వాళ్లు కుర్చుని ఉంటారు. దీప నువ్వెళ్లు నేను మళ్లీ వస్తాను అంటుంది. శౌర్య వినదు హిమ దగ్గరకు వెళ్దాం రామ్మా..తను బాధపడుతుంది అంటుంది. దీప గట్టిగా అరుస్తుంది..వస్తాను అని చెప్తున్నాను కదా అంటుంది. దాంతో శౌర్య..కోపంగా ఈ ఇంట్లో పెద్దవాళ్లంతా బిసీనే..పిల్లలతో మాట్లాడే టైం ఏ ఉండదు ఎ‌వరికి అని పైకి వెళ్లిపోతుంది. సౌందర్య పిలిచినా వినిపించుకోదు.

karthika-deepamసౌందర్య ఎక్కడికి వెళ్లావ్ దీప అంటే బయటకువెళ్లాను అని దీప చెబుతుంది. అదే ఎక్కిడికి వెళ్లావ్ అని సౌందర్య అంటుంది. షాపింగ్ కి వెళ్లాను అత్తయ్య అని దీప అంటుంది. మరీ ఏం తీసుకురాలేదు అని సౌందర్య అడిగితే..బేరం కుదరలేదు అని దీప అంటుంది. నువ్వు బానే బేరమాడతవు కదా..ఎంతోకొంతకు సెటిలే చేస్తావ్ కదా అంటే..అన్నీసార్లు మనం అనుకున్నది కుదరదుకదా అని దీప అంటుంది. కార్తీక్..అసలు ఎక్కడికివెళ్లామ్, ఏం బేరమాడావ్ అంటాడు. ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని బేరామాడాను అని దీప నేను మోనిత దగ్గరకు వెళ్లాను అని చెప్తుంది. కార్తీక్ దెబ్బకి లేచి నుల్చుంటాడు..నీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా..మోనిత దగ్గరకు వెళ్లావా..అసలేంటి దీప నువ్వు మోనిత దగ్గరకు నువ్వు వెళ్లటమేంటి అంటాడు. దీప అరవకండి డాక్టర్ బాబు..పిల్లలు వింటారు, అసలే హిమ మిమ్మల్ని అనుమానిస్తుంది..ఇప్పుడు విన్నారంటే మనం ఏం కవర్ చేయలేం అంటుంది . నువ్వు కవర్ చేసుకోకు..అసలు ఎందుకు వెళ్లావ్ అని సౌందర్య, ఆదిత్య అడుగుతారు. ఆ పేపర్ లో ఆర్టికల్ రేపు కూడా వేస్తారని రాశారుగా..ఈ జీవితగాథలు ఆపేయ్ మని చెప్పటానికి వెళ్లాను అంటుంది దీప. క్రూరమృగాల దగ్గరకు వెళ్లి..మాంసాహారాలు మానేయమంటే వింటాయా అవి..మోనిత కూడా అంతే అంటుంది. నేను మంచితనంగా మాట్లాడానికి వెళ్లాను, యాపిల్స్ తీసుకెళ్లి ఇచ్చి మరీ అడిగాను అంటుంది. కార్తీక్..నీకు ఏమన్నా మెంటలా..తనకు ఆపిల్స్ తీసుకెళ్లి ఇవ్వడమేంటి..మానవత్వం నిలువెళ్లా మూర్తిభవించిన దీపగారు..తమరు ఏం చేస్తున్నారో, ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అర్థమవుతుందా అని కార్తీక్ అంటాడు.

సౌందర్య ఏంటే ఏమైంది నీకు అంటుంది. కార్తీక్ వట్టి ఆపిల్స్ ఇస్తే ఏం సరిపోతుంది దీప..ఈసారి జ్యూసర్ తీసుకెళ్లి జ్యూస్ చేసి ఇచ్చిరా అంటాడు. ఆదిత్య ఏంటి వదినా..వెళ్లి చడామడా నాలుగు తిట్టి రావాలి కానీ..యాపిల్స్ తీసుకెళ్లటమేంటి అంటాడు. అది రాక్షసి కావొచ్చు..కానీ నేను కాదుగా, మంచిగా చెప్తే వింటుందేమో అనుకున్నాను అంటుంది దీప. ఆహా అది ఒట్టి రాక్షసి మాత్రమే కాదు..సైకో తను, పెద్ద సైకో అని కార్తీక్ అంటాడు. కోర్టులో ఎలా మాట్లాడిందో తెలిసికూడా నువ్వు తన దగ్గరకు వెళ్లావా అని కార్తీక్ అంటాడు..దీప ఇది సందర్భంకాదేమో కానీ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి డాక్టర్ బాబు అంటుంది. కార్తీక్ ఎటకారంగా…ఏంటో మానవత్వంతో తనకు సీమంతం కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నావా అంటాడు. మనం చూసిన న్యూస్ పేపర్ కనిపించటంలేదు అని దీప అంటుంది. కార్తీక్ షాక్ అవుతాడు..తీసుకెళ్లినప్పుడే ఆ పేపర్ కాల్చేస్తే అయిపోయేది కదా అని అంటాడు. దీప జరిగింది చెబుతుంది. సౌందర్య పిల్లలు తీసి ఉంటారేమో అంటుంది. పిల్లలు తీస్తే..ఈపాటికే నిలదీసి ఉంటారుకదా అని కార్తీక్ అంటాడు. పేపర్ కనిపించకపోవటం కూడా మోనిత దగ్గరకు వెళ్లటానికి ఒక కారణం..ముగిసిందనుకున్నా అధ్యాయం మళ్లీ న్యూస్ పేపర్ రూపంలో మనల్ని భయపెడుతుంటే ఏడుస్తూ ఇంట్లో కుర్చోకోకుండా ఒక ప్రయత్నం చేయాలని మాత్రమే వెళ్లాను డాక్టర్ బాబు అని ఏడ్చుకుంటూ పైకి వెళ్లిపోతుంది. కార్తీక్ కుప్పకూలిపోతాడు. ఆదిత్య భయటకువెళ్తాడు. సౌందర్య, హాస్పటల్ కి వెళ్తానన్నావ్ కదా పెద్దోడా..అలా భయటకెళ్తొస్తే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుందేమో అంటుంది. అలా ఆ సీన్ అయిపోతుది.

ఇటువైపు జైల్లో ఉన్న మోనిత పడుకుని ఉంటుంది. సుకన్య వచ్చి పడుకుందేమో మళ్లీ వద్దాం అనుకుంటుంది. మోనిత సుకన్య ఏంటి ఇళా వచ్చి అలా వెళ్లిపోతున్నావ్ అని కాసేపు అలా మాట్లాడుకుంటారు..నాకొక హెల్ప్ చేసి ఇవ్వాలి అంటుంది మోనిత. సుకన్య చెవిలో ఏదో చెప్తుంది. సుకన్య అర్థమయింది..డ్రా చేసి ఇస్తాను పిన్ నెంబర్ చెప్పండి అంటుంది. మోనిత ఈ విషయం ఇంకెవరకి చెప్పకు అంటుంది. సుకన్య ఓవర్ యాక్షన్..వీరఫ్యాన్ ని ఎందుకు చెప్తాను అంటుంది.

మరోపక్క హిమ ఒక్కతే రూంలో ఉంటే..దీప వచ్చి ఏంటమ్మా ఒంట్లో బాలేదా అని అడుగుతుంది. హిమ..అమ్మ డాడీ మంచోడే కదా అని అడుగుతుంది. దీప డాడీ మంచోడమ్మా అంటుంది. మరి డాడీకి ఎందుకు కష్టాలొస్తున్నాయ్ అంటుంది. దీప మంచివాళ్లకే ఎక్కువ కష్టాలు వస్తాయ్ అమ్మా అంటుంది. హిమ..అందరితో బాగుండాలి, అందరికి మంచిచేయాలి అంటాడు మరి మంచివాళ్లకే కష్టాలేంటి అంటుంది. కొన్నిరోజులే కష్టాలు అని దీప అంటే..మరి మోనిత ఆన్టీ మంచిదా చెడ్డదా అని హిమ అడుగుతుంది. దీప కోపంతో ఇప్పుడు మోనిత గురించి ఎందుకు, ఇవన్నీ ఆలోచించి ఎందుకు బాధపడతావ్ అని దీప అంటుంది. హిమ..ఏది అడిగినా ఏదేదో చెప్పి కవర్ చేస్తావ్ అంటుంది. దీప నువ్వు ఇంకా ఆ షైనీ అన్న మాటలనే తలుచుకుని బాధపడుతున్నావా..నువ్వు మాట్లాడకపోయినా, బాధపడినా డాడీ ఎంత బాధపడతారో తెలుసుకదా అంటుంది. నేను కూడా డాడీ గురించే కదా ఆలోచిస్తున్నాను అంటుంది. దీప లేచి వెళ్లిపోతుంది. హిమ పిలిచి..డాడీ గురించి ఆలోచించవద్దంటావ్..నేను డాడీ దగ్గరే పెరిగాను కదా, డాడీ గురించి ఆలోచించకుండా ఎలా ఉంటాను అంటుంది. అలా ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.