పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఖర్చు మరియు లాభాల మార్జిన్

ఈ రోజుల్లో, పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్(బ్రాయిలర్ కోళ్ళ పెంపకం,కోడిపిల్లల పెంపకం )  బిజినెస్ ప్లాన్‌ను సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ప్రజలు ఎంచుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ వ్యాపారంలో చాలా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభం వస్తుంది.  మీరు ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే ముందు పౌల్ట్రీ పెంపకానికి ఎంత పెట్టుబడి అవసరమో మరియు ఏ సమయంలో ఈ వ్యాపారం నుండి మంచి ఆదాయాన్ని పొందగలరో కూడా తెలుసుకుంటారు.

 

పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ప్రాజెక్ట్‌లో మొత్తం పెట్టుబడి (1 సారి) – రూ . 8,85,000

మొత్తం పునరావృత ఖర్చు – రూ. 9,25,000

మొత్తం పెట్టుబడి= 1 సారి పెట్టుబడి + పునరావృత ఖర్చు

మొత్తం పెట్టుబడి = రూ. 8,85,000 + రూ. 9,25,000

మొత్తం పెట్టుబడి = రూ. 18,08,000

అయితే, ఎవరైనా ప్రారంభంలో తక్కువ సంఖ్యలో పౌల్ట్రీ పక్షులను పెంచడం ద్వారా ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు,  ప్రారంభ పెట్టుబడిని బట్టి తదుపరి సంవత్సరాల్లో పెంచవచ్చు.మంచి మార్కెట్ డిమాండ్ ఉన్నందున ఆరోగ్యకరమైన  ఎక్కువ ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది.