ఇంట్లో పూర్వీకుల ఫోటో పెట్టుకోవడం వాస్తు ప్రకారం మంచిదేనా..?

-

హిందూ మతంలో పూర్వీకులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అలాగే, పూర్వీకులను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అనేక చర్యలు తీసుకుంటారు. చాలా మంది తమ ఇళ్లలో పూర్వీకుల ఫోటోలను కూడా వేలాడదీస్తారు. అయితే ఇంట్లో పూర్వీకుల చిత్రపటం పెట్టడం సరైనది. అటువంటి ఫోటోను కలిగి ఉండటం ద్వారా ఒక వ్యక్తికి ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

మత విశ్వాసాల ప్రకారం, పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం మనపై ఉంటే, మన జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య ఉండదు. అదే సమయంలో తండ్రులకు కోపం వస్తే అనేక సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ ఇంటిలో పూర్వీకుల బొమ్మను ఉంచేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, లేకుంటే వ్యక్తి కూడా అశుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు.

పూర్వీకుల ఫోటోలు ఇంట్లో వేలాడదీయరాదని వాస్తు శాస్త్రం నమ్ముతుంది. పూర్వీకుల చిత్రాలను ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉంచడం సరికాదని వాస్తు శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. అలాగే పూర్వీకుల చిత్రపటాన్ని అందరూ చూసే చోట ఉంచకూడదని చెబుతారు. పూర్వీకుల చిత్రాలను గోడపై వేలాడదీయడానికి బదులుగా, వాటిని చెక్క స్టాండ్‌లపై ఉంచడం మంచిది. అలాగే, వాస్తు శాస్త్రంలో, పూర్వీకుల బొమ్మను ఉంచడానికి ఉత్తరం దిక్కు అనువైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దక్షిణాన్ని పూర్వీకుల దిశగా పరిగణించి, ఉత్తర దిశలో ప్రతిమను ఉంచడం ద్వారా, పూర్వీకుల ముఖం దక్షిణ ముఖంగా ఉంటుంది, ఇది ఇంట్లో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది.

పూజా మందిరం దగ్గర పూర్వీకుల బొమ్మను ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల అశుభ ఫలితాలు రావచ్చు. దీనితో పాటు, జీవించి ఉన్న వ్యక్తి యొక్క చిత్రం పూర్వీకుల చిత్రంతో ఉంచకూడదని నమ్ముతారు. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల ఆ వ్యక్తి జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది.

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news