వినాయ‌కుడు మనిషి ముఖంతో కనిపించే దేవాలయ విశేషాలు

వినాయకచవితి సందర్భంగా ఈరోజు మనం వినాయరూపంలో తొలుత ఉన్న ముఖం గురించి తెలుసుకుందాం.! మానవ ముఖంతో ఉన్న గణేష్ ఆదిమ రూపాన్ని ఆది వినాయకుడు అంటారు. ఇప్పుడు ఏనుగుమఖంతో ప్రాచుర్యం పొందక ముందు వినాయకుడు ఈ రూరంలోనే ఉండేవారు. మానవముఖంతో ఉన్న ఆదివినాయక రూపాన్ని ‘నారా ముఖ’ వినాయకుడు అని కూడా అంటారు.

పురాతన గణేష్ రూపాన్ని మూడు పవిత్ర స్థలాలో మనం చూడవచ్చు..

తిలధాయిపాది పవిత్ర స్థలం
ఈ పవిత్ర ప్రదేశాలలో ఒకటి పితృ మోక్ష (పూర్వీకుల మోక్షం) దేవాలయం. సార్వత్రిక తల్లి స్వర్ణవల్లి, శివుడు ముక్తీశ్వరుడు తిలధాయిపాధి అని పిలువబడే ప్రదేశంలో ఉంది. ఆది వినాయక మందిరం ఈ శివాలయం ప్రవేశద్వారం వెలుపల ఉంది. ఈ ప్రదేశాన్ని తిలధాయిపాధిని సెదలపాధి మరియు కోవిల్పత్తు అని కూడా అంటారు.

తిలధాయిపతి పవిత్ర స్థలం పితృముక్తి దేవాలయంగా ప్రాముఖ్యత ఉండటంతో సద్గురు వెంకటరమణ సిద్ధ రచనలలో తరచుగా ప్రస్తావించబడింది.

ఆది వినాయక సిద్ధ రహస్యాలు

తిలధాయిపాదిలో ఆది వినాయక దేవత ఆరాధనకు సంబంధించిన కొన్ని సిద్ధ రహస్యాలు (సద్గురు వెంకటరమణ సిద్ధ రచనల నుండి) ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈ శక్తివంతమైన ఆది గణేష్ దేవతకు సంబంధించి సద్గురు వెంకటరమణ ఇచ్చిన కొన్ని సిద్ధ రహస్యాలు:
1. ప్రతి “సంకటహర చతుర్థి” రోజున మహా గురు అగస్తియార్ స్వయంగా (భౌతిక లేదా సూక్ష్మ రూపంలో) ఆరాధన చేస్తారు.
2. కుటుంబంలో శాంతియుత, స్నేహపూర్వక సంబంధాల ఆశీర్వాదం కోరుకునే వారు (తల్లిదండ్రులు, తాతలు, తాతలు, పిల్లలు, మనవరాళ్ల మధ్య) ఈ తిలధాయిపాది ఆది గణేష్‌ని పూజించేవారు.
3. ఈ ఆది గణేష్ దేవత పిల్లలు మరియు విద్యార్థులకు మంచి జ్ఞాపకశక్తిని కూడా ఇస్తుంది.
స్థానం
తిలధాయిపతి పవిత్ర స్థలం మైలాడుతురై – పేరలం సమీపంలో ఉంది. తల్లి సరస్వతి యొక్క గొప్ప కూటనూర్ ఆలయం మరియు తల్లి లలిత యొక్క గొప్ప తిరుమీయాచూర్ ఆలయం సమీపంలో ఉన్నాయి.
కిందకొన్ని ఆదివినాయక చిత్రాలు ఉన్నాయి.. చూసి ఆనందించండి.