ఈ లక్షణాలు నిజమైన స్నేహితుడిలో ఉంటాయి.. మరి మీ స్నేహితుడిలో ఉన్నాయా…?

ప్రతి ఒక్కరికి మంచి స్నేహితులు ఉండాలి. మంచి స్నేహితులు నిజంగా ఎల్లవేళలా మనకి తోడుగా, నీడగా నిలబడతారు. అయితే నిజానికి అందరూ మంచి స్నేహితులు లాగ ఉండరు. నిజమైన స్నేహితులు ఎలా ఉండాలి..?, వాళ్ళల్లో ఉండే లక్షణాలు ఏమిటి అనే దాని గురించి చాణిక్య నీతి చెప్పింది. అయితే నిజమైన స్నేహితులలో ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మరి మీ స్నేహితులకు కూడా ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.

అండగా ఉండడం:

ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితులలో నేను ఉన్నాను అని భరోసా ఇచ్చి అండగా ఉండే వాడే నిజమైన స్నేహితుడు అని చాణిక్యనీతి చెబుతోంది. అవసరమైనప్పుడు ఓదార్పు ఇవ్వడం తోడుగా నిలబడడం నిజమైన స్నేహితుడు యొక్క లక్షణాలు అని చాణక్య అంటున్నారు.

ఆరోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు తోడుగా ఉండడం:

ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం బాగోక పోతే తోడుగా, నీడగా ఉంటే వాళ్ళు మంచి స్నేహితులు అని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. అలానే కష్టాల్లో, బాధలో చేయూతనిచ్చి ప్రోత్సహించే వాళ్ళే నిజమైన స్నేహితులు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు సహాయం చేయడం:

ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు నిజమైన స్నేహితులు ఎవరైనా సరే ఆదుకుంటారు, సహాయం చేస్తారు. అటువంటి స్నేహితులు ఉంటే అసలు వదులుకోకండి. అలానే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా స్నేహితులు వదిలెళ్ళరు.