15 ఏప్రిల్‌ 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా..!

భారతదేశం

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, చైత్రమాసం, శుక్లపక్షం దశమి ఉదయం 7.10 వరకు తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం: మఖ, అమృతఘడియలు: లేవు, రాహుకాలం: ఉదయం 7.37 నుంచి 9.10 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 11.52 నుంచి 12.41 వరకు తదుపరి మధ్యాహ్నం 3.10 నుంచి 4.00 వరకు, వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.10 నుంచి 6.37 వరకు తదుపరి తె. 3.33 నుంచి 5.09 వరకు.

న్యూయార్క్

శు.ఏకాదశి సాయంత్రం 6.53
మఘ సాయంత్రం 6.32
వర్జ్యం: ఉదయం 7.31 నుండి 8.59 తిరిగి రాత్రి 1.48 నుండి 3.16
దుర్ముహుర్తం: మధ్యహ్నం 1.26 నుండి 2.16 తిరిగి సాయంత్రం 4.00 నుండి 4.53
రాహుకాలం: ఉదయం 8.01 నుండి 9.39

సిడ్నీ

శు.దశమి మధ్యహ్నం 11.38
ఆశ్లేశ ఉదయం 10.30
వర్జ్యం: రాత్రి 9.31 నుండి 10.59
దుర్ముహుర్తం: మధ్యహ్నం 12.17 నుండి 1.02 తిరిగి మధ్యహ్నం 2.31 నుండి 3.15
రాహుకాలం: ఉదయం 7.45 నుండి 9.08

లాస్‌ఏంజిల్స్

శు.ఏకాదశి మధ్యహ్నం 3.53
మఘ మధ్యహ్నం 3.32
వర్జ్యం: రాత్రి 10.48 నుండి 12.16
దుర్ముహుర్తం: మధ్యహ్నం 1.19 నుండి 2.11 తిరిగి మధ్యహ్నం 3.54 నుండి 4.46
రాహుకాలం: ఉదయం 8.03 నుండి 9.40

లండన్

శు.ఏకాదశి రాత్రి 11.52
మఘ రాత్రి 11.31
వర్జ్యం: మధ్యహ్నం 12.30 నుండి 1.59
దుర్ముహుర్తం: మధ్యహ్నం 1.28 నుండి 2.23 తిరిగి సాయంత్రం 4.12 నుండి 5.07
రాహుకాలం: ఉదయం 7.45 నుండి 9.08

Loading...