16 ఏప్రిల్‌ 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా..!

భారతదేశం

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, చైత్రమాసం, శుక్లపక్షం ద్వాదశి, నక్షత్రం: పుబ్బ, అమృతఘడియలు: రాత్రి 8.02 నుంచి 9.38 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.22 నుంచి 4.56 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.33 నుంచి 9.22 వరకు తదుపరి మధ్యాహ్నం 2.20 నుంచి 3.10 వరకు, వర్జ్యం: ఉదయం 11.18 నుంచి 12.54 వరకు.

న్యూయార్క్

శు.ద్వాదశి మధ్యహ్నం 3.56
పుబ్బ సాయంత్రం 4.21
వర్జ్యం : రాత్రి 10.53 నుండి 12.20
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.59 నుండి 9.52 తిరిగి రాత్రి 11.51 నుండి 12.34
రాహుకాలం : సాయంత్రం 4.14 నుండి 5.53

లాస్‌ఏంజిల్స్

శు.ద్వాదశి మధ్యహ్నం 12.56
పుబ్బ మధ్యహ్నం 1.21
వర్జ్యం : రాత్రి 7.53 నుండి 9.20
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 9.00 నుండి 9.52 తిరిగి రాత్రి 11.46 నుండి 12.30
రాహుకాలం : సాయంత్రం 4.07 నుండి 5.44

సిడ్నీ

శు.ఏకాదశి ఉదయం 8.53
శు.ద్వాదశి తె 5.56 (తెల్లవారితే బుధ)
పుబ్బ తె 6.21 (తెల్లవారితే బుధ)
వర్జ్యం : మధ్యహ్నం 3.48 నుండి 5.16
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.35 నుండి 9.19 తిరిగి రాత్రి 10.38 నుండి 11.29
రాహుకాలం : మధ్యహ్నం 2.41నుండి 4.04

లండన్

శు.ద్వాదశి రాత్రి 8.55
పుబ్బ రాత్రి 9.21
వర్జ్యం : ఉదయం 6.48 నుండి 8.15 తిరిగి రాత్రి 3.52 నుండి 5.19
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.53 నుండి 9.48 తిరిగి రాత్రి 11.58 నుండి 12.39
రాహుకాలం : సాయంత్రం 4.26 నుండి 6.09

Loading...