పంచాంగం.. 08 జూన్ 2019 వివిధ దేశాలలో ఇలా…

390

భారతదేశం

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, జ్యేష్ఠమాసం, శుక్లపక్షం షష్ఠి, నక్షత్రం: ఆశ్లేష సాయంత్రం 5.22 వరకు, తదుపరి మఖ, అమృతఘడియలు : మధ్యాహ్నం 3.53 నుంచి సాయంత్రం 5.29 వరకు, రాహుకాలం : ఉదయం 9.00 నుంచి 10.38 వరకు, దుర్ముహూర్తం : తె. 5.45 నుంచి ఉదయం 7.29 వరకు, వర్జ్యం : ఉదయం 6.54 నుంచి 8.30 వరకు.

న్యూయార్క్

శుక్ల షష్టి : సాయంత్రం 5.25
అశ్లేష : ఉదయం 7.53
వర్జ్యం : రాత్రి 7.06 నుండి 8.36
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 5.30 నుండి 7.29
రాహుకాలం : ఉదయం 9.13 నుండి 11.04
అమృతఘడియలు : ఉదయం 11.05 నుండి 1.20 తిరిగి సాయంత్రం 5.26 నుండి 6.23

డల్లాస్

శుక్ల షష్టి : సాయంత్రం 4.25
అశ్లేష : ఉదయం 6.53
వర్జ్యం : సాయంత్రం 6.06 నుండి 7.36
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 6.23 నుండి 8.16
రాహుకాలం : ఉదయం 9.55 నుండి 11.41
అమృతఘడియలు : సాయంత్రం 4.26 నుండి 6.05

సీడ్నీ

శుక్ల పంచమి : ఉదయం 9.47
అశ్లేష : రాత్రి 9.53
వర్జ్యం : ఉదయం 11.25 నుండి 12.54
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 7.00 నుండి 8.18
రాహుకాలం : ఉదయం 9.27 నుండి 10.41
అమృతఘడియలు : లేదు

లాస్‌ఏంజిల్స్

శుక్ల షష్టి : మధ్యహ్నం 2.25
వర్జ్యం : సాయంత్రం 4.06 నుండి 5.36
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 5.46 నుండి 7.39
రాహుకాలం : ఉదయం 9.19 నుండి 11.06
అమృతఘడియలు : ఉదయం 8.30 నుండి 9.15 తిరిగి ఉదయం 11.15 నుండి 1.18

లండన్

శుక్ల షష్టి : రాత్రి 10.25
అశ్లేష : మధ్యహ్నం 12.53
వర్జ్యం : ఉదయం 12.06 నుండి 1.36
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 4.52 నుండి 7.02
రాహుకాలం : ఉదయం 8.56 నుండి 10.58
అమృతఘడియలు : సాయంత్రం 4.10 నుండి 7.01