పంచాంగం.. 21 జూన్ శుక్ర‌వారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, జ్యేష్ఠమాసం, కృష్ణపక్షం, చతుర్థి రాత్రి 7.10 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: శ్రవణం సాయంత్రం 6.15 వరకు, తదుపరి ధనిష్ఠ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 6.44 నుంచి 8.20 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 10.40 నుంచి 12.18 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.23 నుంచి 9.15 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 12.44 నుంచి 1.36 వరకు, వర్జ్యం: రాత్రి 10.44 నుంచి 12.20 వరకు.