శివునికి 26 ర‌కాల‌ద్ర‌వ్యాల‌తో అభిషేకం.. అవి ఇచ్చే ఫ‌లితాలు

శివాభిషేకం అంటే చాలు అందరికి సాధ్యమయ్యే ప్రక్రియే. అంతేకాదు అన్నింటికి సర్వరోగనివారిణి, సర్వకార్య ఫలప్రదాయణిగా ప్రసిద్ధి. ఎవ్వరికీ ఏ కష్టమొచ్చినా చేయించుకోవాల్సింది శివాభిషేకమే. అటువంటి శివాభిషేకంలో ఆయా కామ్యాలను తీర్చుకోవడానికి ఆయా పదార్థాలను వాడాలని శాస్త్ర వచనం. ఏ పదార్థం వాడితే ఏం ఫలమో తెలుసుకుందాం…

Which puja dravyam should be offered in shivabhishekam
 
పదార్థాలు ఫలితం
శుభ్రమైన నీరు శివానుగ్రహం
ఆవుపాలు సర్వసౌఖ్యం
ఆవుపెరుగు ఆరోగ్యం, బలం, యశస్సు
ఆవునెయ్యి ఐశ్వర్య వృద్ధి
తేనే తేజోవృద్ధి
చెరుకురసం ధనవృద్ధి
మెత్తని పంచదార దుఃఖనాశనం
ద్రాక్షపండ్ల రసం కార్యజయం, జ్ఞానప్రాప్తి
మామిడిపండ్ల రసం దీర్ఘవ్యాధి నాశనం
నేరేడుపండ్ల రసం వైరాగ్యం
ఖర్జూర రస జలం సకల కార్యజయం
కొబ్బరినీళ్లు సర్వసంపద వృద్ధి
భస్మజలం మహాపాపహరం
బిల్వదళోదకం భోగభాగ్యాలు
దూర్వోదకం నష్టద్రవ్యప్రాప్తి
రుద్రాక్షోదకం మహాదైశ్వర్యం
పుష్పోదకం భూలాభం
సువర్ణోదకం దారిద్య్రనాశనం
నవరత్నోదకం ధాన్యం, గృహం
హరిద్రోదకం సౌభాగ్యం, మంగళప్రదం
సుగంధోదకం (పన్నీరు) పుత్రలాభం
నువ్వుల నూనె అపమృత్యు భయనివారణం
తిలమిశ్రిత ఆవుపాలు శనిగ్రహపీడా నివారణ
శర్కరమిళిత ఆవుపాలు జడబుద్ధి నివృత్తి, వాక్‌శుద్ధి, వాక్సిద్ధి
దక్షిణావృత శంఖోదక జలం
కస్తూరీజలాలు
గృహకల్లోలాలు తొలుగును
చక్రవర్తిత్వం

-కేశవ