వరంగల్: నేటి నుంచి మెడికల్ పీజీ వెబ్ ఆప్షన్స్

నేటి నుంచి రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో పీజీ యాజమాన్య కోటా ప్రవేశాలకు వరంగల్ లోని కాళోజీ ఆరోగ్య విశ్వ విద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నేడు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 25 తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అభ్యర్థులు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవచ్చని యూనివర్సిటీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. యూనివర్సిటీ విడుదల చేసిన అర్హుల జాబితాలోని అభ్యర్థులు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు.