వాస్తు: శ్రావణమాసంలో ఈ మొక్కలను నాటడం వల్ల ఎన్ని లాభాలున్నాయో తెలుసా?

ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువును పెట్టాలని అనుకున్నా, మొక్కలను నాటాలని అనుకున్న ఒక సమయం, సందర్భం వాస్తు ప్రకారం చెయ్యడం మేలు అని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రావణమాసం లో కొన్ని రకాల మొక్కలను నాటితే మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.మరి ఈ మాసంలో ఎటువంటి మొక్కలను నాటితే మంచిదో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..

జమ్మీ మొక్కలు చాలా ముఖ్యమైనవి. శ్రావణ మాసంలో శివునికి జమ్మీ ఆకులను నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. శని దేవుడు శివునితో సంబంధం కలిగి ఉంటాడని.. ఆయన శివ భక్తుడు అని చెబుతారు. శ్రావణ మాసంలో ఇంట్లో ఈ మొక్కను ఉంచడం ద్వారా ఆ శని కృష కూడా మీకు కలుగుతుంది..

సంపంగి మొక్క కూడా చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. నమ్మకం ప్రకారం.. ఈ మొక్కను నాటడం ద్వారా మన అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. చంపా మొక్కను ఇంటి చుట్టూ చిన్న కుండీలలో కూడా నాటవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి డబ్బు రావడానికి మార్గం తెరుచుకుంటుంది.

జిల్లేడు మొక్కను నాటడం వల్ల పరమశివుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ మొక్క సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది మన జీవితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ మొక్క చాలా తేలికగా ఫలాలను ఇస్తుంది. వర్తింపజేయడానికి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం లేదు.

శివుడు ఉమ్మెత్త మొక్కను నాటడం ద్వారా ప్రసన్నుడై తన భక్తుల కష్టాలన్నింటినీ తొలగిస్తాడు. వాస్తు శాస్త్రంలో ఈ మొక్క ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది… అందుకే ఈ మొక్కలను ఇంటి ఆవరణలో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు.. ఈ మొక్కలను శ్రావణమాసం లో ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని పండితులు అంటున్నారు.