ఆ ప్లాప్ దర్శకుడి హోటల్ రూమ్ కి వెళుతున్న అందగత్తెలు..!!

భారత దేశంలో ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా వైపు అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా తెలుగు సినిమా లకు మార్కెట్ ఏర్పడింది.ఇది చూసి ముంబయి అమ్మాయిలు తెలుగు మార్కెట్ పై కన్నేశారని తెలుస్తోంది. ఇక ముంబయి బ్యాచ్ అంటే అన్నిటికీ రెడీగా ఉన్నారట. కొంత మంది మధ్య వర్తుల ద్వారా తెలుగు దర్శకులను బుట్టలో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారట.

woman was tortured and molested while her father was killed

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వారే ‘కమిట్ మెంట్లు’  కోసం హోటల్ అడ్రస్ కూడా ఇస్తున్నారట. రీసెంట్ గా పెద్ద ప్లాప్ సినిమా తీసిన దర్శకుడు వారితో కొత్త సినిమా కోసం బాగా టచ్ లో ఉన్నాడట. వారు కూడా మిగిలిన దర్శకులకు కూడా సినిమా  అవకాశం ఇచ్చినా, మంచి పాత్ర ఇచ్చినా ‘కమిట్ మెంట్’ కు రెడీ అనే అనే మాట చెప్పమని  రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారట. తాను తనకి బాగా తెలిసిన డైరెక్టర్ పేరు సజెస్ట్ చేశాడట.

ఇప్పటికే కొంత మంది మోడల్స్ హైదరాబాద్ కూడా వచ్చి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేపించుకొని అలాగే సదరు దర్శకుడు కోరిక తీర్చి వెళ్లారట. వారిలో ఒకరికి మాత్రమే అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన నిర్ణయించు కున్నాడట. ఇది చూసి మిగిలిన ముంబయి అమ్మాయిలు కూడా ప్రస్తుతం ముంబయి లో ఉంటున్న దర్శకుడి హోటల్ రూమ్ కు బారులు తీరుతున్నారట.