కార్తీక మాసంలో విశేషమైన రోజులు ఇవే !

-


ఈఏడాది కార్తీకమాసం నవంబర్ 16 సోమవారం నుంచి ప్రారంభం. హిందువులకు విశేషమైన, పవితరమైన మాసాలలో కార్తీకం ఒకటి. ఇది కార్తీకదామోదర మాసంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. తేదీలవారీగా కార్తీకంలో వచ్చే పండుగలు, ముఖ్యమైన రోజుల గురించి తెలుసుకుందాం.. నవంబర్ 16 కార్తీక మొదటి సోమవారం, భగినీహస్త భోజనం, నవంబర్ 18 బుధవారం నాగులచవితి, నవంబర్ 20 శుక్రవారం తుంగభద్ర పుష్కరములు ప్రారంభం, నవంబర్ 21 శనివారం శ్రవణా నక్షత్ర కోటి సోమవారం పూజ, నవంబర్ 23 రెండవ సోమవారం, నవంబర్ 25 బుధవారం కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి, నవంబర్ 26 గురువారం చిల్కు ద్వాదశి, నవంబర్ 28 శనివారం శనిత్రయోదశి, నవంబర్ 29 ఆదివారం కార్తీక పౌర్ణమి/ జ్వాలాతోరణం నవంబర్ 30 మూడవ కార్తీక సోమవారం, పౌర్ణమి, డిసెంబర్ 4 శుక్రవారం సంకష్టహర చతుర్థి, డిసెంబర్ 07 నాలుగవ సోమవారం, డిసెంబర్ 10 గురువారం ఉపవాస ఏకాదశి, డిసెంబర్ 11 శుక్రవారం గోవత్స ద్వాదశి, డిసెంబర్ 12 శనివారం – శనిత్రయోదశి, డిసెంబర్ 13 ఆదివారం మాసశివరాత్రి, డిసెంబర్ 14 ఐదవ సోమవారం, అమావాస్య సోమవార వ్రతం, డిసెంబర్ 15 పోలిస్వర్గంతో కార్తీకపూజలు ముగుస్తాయి.

 

శ్రీ

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news