ఏం తయారు చేస్తున్నారో తెలియకుండానే ఆసక్తి రేఫుతున్న నథింగ్ కంపెనీ.

Join Our Community
follow manalokam on social media

ఒక కంపెనీ పేరు మాత్రమే జనాలకి తెలుసు. వాళ్లేం తయారు చేస్తున్నారో ఇంకా తెలియదు. అయినా ఆ కంపెనీపై అందరికీ ఆసక్తి ఉంది. ఆ కంపెనీ పేరే నథింగ్. దాని వ్యవస్థాపకులు కార్ల్. ఇలా చెప్తే ఎవరికీ తెలియకపోవచ్చు కానీ వన్ ప్లస్ సహ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరని చెప్తే మాత్రం అందరికీ అర్థమైపోతుంది. వన్ ప్లన్ కంపెనీ మేటి బ్రాండ్లలో మంచి స్థానం సంపాదించుకోవడానికి కారణం కార్ల్. తక్కువ వయసులో ఆయన చేసిన వ్యాపారం తక్కువేమీ కాదు.

ఐతే ఈ కార్ల్ ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ నుండి బయటకు వచ్చేసాడు. తానే సొంతంగా నథింగ్ పేరుతో కంపెనీ పెట్టేసాడు. కంపెనీ ఐతే పెట్టాడు కానీ ఏం తయారు చేస్తున్నాడు? అది ఎలా ఉండబోతుంది అన్న విషయాలు మాత్రం ఇంకా తెలియదు. కానీ కార్ల్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరూ నథింగ్ కంపెనీపై ఆసక్తిగా ఉన్నారు. మరి ఇంత ఆసక్తిని కలిగించిన కార్ల్ నథింగ్ కంపెనీ నుండి ఏం తయారు చేస్తాడో చూడాలి.

TOP STORIES

జీవితంలో గెలవడానికి అలవర్చుకోవాల్సిన ఐదు అలవాట్లు..

కొన్ని అలవాట్లు మన జీవితాలని మార్చేస్తాయి. అలాగే మరికొన్ని అలవాట్లు మనల్ని విజయ తీరాలకి దూరంగా పడవేస్తాయి. ఇంకొన్ని అలవాట్లు విజయ సంద్రంలో నిత్యం తడిచేలా...