పంచాంగం 24 ఏప్రిల్ 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, చైత్రమాసం, కృష్ణపక్షం పంచమి ఉదయం 11.34 వరకు,
తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం: మూల సాయంత్రం 6.36 వరకు తదుపరి పూర్వాషాఢ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 11.51 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.27 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.14 నుంచి 1.48 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 11.49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.40 వరకు, వర్జ్యం: లేదు.