10 మే 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా..

ఇండియా

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, వైశాఖమాసం, శుక్లపక్షం షష్ఠి రాత్రి 9.43 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం: పునర్వసు మధ్యాహ్నం 2.22 వరకు, తదుపరి పుష్యమి, అమృతఘడియలు: మధ్యాహ్నం 12.03 నుంచి 1.39 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 10.37 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.13 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.23 నుంచి 9.14 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 12.38 నుంచి 1.29 వరకు, వర్జ్యం: రాత్రి 9.59 నుంచి 11.35 వరకు.

న్యూయార్క్

శుక్ల షష్టి : మధ్యహ్నం 12.11
పుష్యమి : ఉదయం 3.44
వర్జ్యం : మధ్యహ్నం 12.29 నుండి 2.01
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.39 నుండి 9.35 తిరిగి 1.21 నుండి 2.17
రాహుకాలం : ఉదయం 11.07 నుండి 12.53

డల్లాస్

శుక్ల షష్టి : ఉదయం 11.11
పుష్యమి : ఉదయం 2.44
వర్జ్యం : ఉదయం 11.29 నుండి 1.01
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 9.19 నుండి 10.14 తిరిగి 1.51 నుండి 2.45
రాహుకాలం : ఉదయం 11.42 నుండి 1.01

సీడ్నీ

శుక్ల షష్టి : ఉదయం 2.11
వర్జ్యం : ఉదయం 7.20 నుండి 8.52 తిరిగి 2.29 నుండి 4.01
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.45 నుండి 9.26 తిరిగి 12.12 నుండి 12.54
రాహుకాలం : ఉదయం 10.34 నుండి 11.51

లాస్‌ఏంజిల్స్

శుక్ల షష్టి : ఉదయం 9.11
పుష్యమి : ఉదయం 12.44
వర్జ్యం : ఉదయం 9.29 నుండి 11.01
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.44 నుండి 9.38 తిరిగి 1.17 నుండి 2.12
రాహుకాలం : ఉదయం 11.07 నుండి 12.50

లండన్

శుక్ల షష్టి : సాయంత్రం 5.11
వర్జ్యం :సాయంత్రం 5.29 నుండి 7.01
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.25 నుండి 9.25 తిరిగి 1.28 నుండి 2.28
రాహుకాలం : ఉదయం 11.04 నుండి 12.57