మీ పిల్లలు అబద్దం చెబుతున్నారని సందేహమా..? అయితే ఇలా ఈజీగా కనిపెట్టేయండి..!

మనకి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు నిజం చెప్తున్నారా అబద్ధం చెప్తున్నారా అనేది తెలియదు. నిజానికి తల్లిదండ్రులు అది నిజమో అబద్దమో కనిపెట్టడం కష్టమవుతుంది. మీరు కూడా ఇదే బాధతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా..? అయితే కచ్చితంగా ఈ టిప్స్ ని అనుసరించాల్సిందే. ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా మీరు ఈజీగా పిల్లలు నిజం చెప్తున్నారా అబద్ధం చెప్తున్నారా అనేది కనిపెట్టేయొచ్చు.

కళ్ళల్లోకి చూడకపోవడం:

కళ్ళల్లోకి చూడకుండా మాట్లాడుతున్నట్లయితే వాళ్ళు అబద్ధం చెబుతున్నారని మీరు సులభంగా గమనించొచ్చు. కాబట్టి ఈసారి వాళ్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూడండి. మీకు తెలిసిపోతుంది.

వేరే టాపిక్ లోకి వెళ్లిపోవడం:

మీరు మాట్లాడే టాపిక్ కాకుండా వాళ్లు మరొక టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్లయితే కచ్చితంగా వాళ్ళు అబద్ధం చెపుతున్నారని మీరు తెలుసుకోవచ్చు.

ఆన్సర్ ని స్కిప్ చేయడం:

మీరు అడిగే ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వకుండా వేరే ఆన్సర్ చెబుతున్నట్లయితే కూడా మీ పిల్లలు అబద్దం చెబుతున్నారని మీరు గ్రహించొచ్చు.

ఎక్కువ మాట్లాడడం:

అడిగినది కాకుండా ఏవేవో జవాబులు చెప్తుంటే కూడా మీరు వాళ్ళు అబద్ధం చెపుతున్నారని గ్రహించొచ్చు.

సంబంధం లేని విషయాలు:

మీరు అడిగినది కాకుండా సంబంధం లేని విషయాలని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్లయితే కూడా వాళ్ళు అబద్ధాలు చెబుతున్నారని మీరు తెలుసుకోవచ్చు.

బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మార్పులు రావడం:

బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మార్పు వస్తే కూడా మీరు ఈజీగా వాళ్ళు చెప్పేది నిజం కాదని అబద్ధమని తెలుసుకోవచ్చు.

కోపం:

మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్లు కోపంగా ఉన్నట్లయితే కూడా అబద్ధమని తెలుసుకోవచ్చు. భయం, కోపం, బాధ వారిలో కనబడుతుంది.