కస్టమర్లకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్..

ఇప్పుడు ప్రతి బ్యాంక్ అన్నిటిపై వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ వస్తుంది..ఇప్పటికే దేశంలోని ప్రముఖ బ్యాంక్‌లు అన్నీ కూడా ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్ల పై వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. తాజాగా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కూడా వడ్డీ రేట్లను పెంచింది.ఆర్బీఐ రెపో రేటు పెంచిన తర్వాత ఈ బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ఇది రెండోసారి. ఈ బ్యాంక్ కొత్త ఎఫ్‌డీ వడ్డీ రేట్లు మే 26 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. దేశీయ, ఎన్‌ఆర్‌ఓ, ఎన్‌ఆర్‌ఈ డిపాజిట్లపై ఎఫ్‌డీ వడ్డీ రేట్లు పెంచినట్లు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్‌లో తెలిపింది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో రూ. 2 కోట్ల నుంచి రూ. 5 కోట్ల వరకు చేసే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై తాజా రేట్ల పెంపు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.

నిన్నటి నుంచి 2 కోట్ల నుంచి ఐదు కోట్ల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై సవరించిన వడ్డీ రేట్ల వివరాలు ఇవే..

7 రోజుల నుంచి 14 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 3.00 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 3.00 శాతం

15 రోజుల నుంచి 29 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 3.00 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 3.00 శాతం

30 రోజుల నుంచి 45 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 3.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 3.25 శాతం

46 రోజుల నుంచి 60 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 3.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 3.25 శాతం

61 రోజుల నుంచి 90 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 3.40 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 3.40 శాతం

91 రోజుల నుంచి 120 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.25 శాతం

121 రోజుల నుంచి 150 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.25 శాతం

151 రోజుల నుంచి 184 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.25 శాతం

185 రోజుల నుంచి 210 రోజుల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.50 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.50 శాతం

211 రోజుల నుంచి 270 రోజులు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.50 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.50 శాతం

271 రోజుల నుంచి 289 రోజులు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.70 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.70 శాతం

290 రోజుల నుంచి 1 సంవత్సరం కంటే తక్కువ: సాధారణ ప్రజలకు – 4.70 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.70 శాతం

1 సంవత్సరం నుంచి 389 రోజులు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.95 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.95 శాతం

390 రోజుల నుంచి 15 నెలల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 4.95 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 4.95 శాతం

15 నెలల నుంచి 18 నెలల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 5.00 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 5.00 శాతం

18 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 5.00 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 5.00 శాతం

2 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 5.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 5.25 శాతం ఎక్కువ అయ్యింది.

3 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 5.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 5.25 శాతం మేర పెంచింది.

5 సంవత్సరాల 1 రోజు నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు: సాధారణ ప్రజలకు – 5.25 శాతం; సీనియర్ సిటిజన్లకు – 5.25 శాతం వరకూ వడ్డీని పెంచింది..

ఇది బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి..