గుడ్ న్యూస్ : ఇంటర్ సెలవులు ప్రకటించిన సర్కార్

ఇంటర్ ఆకడమిక్ క్యాలెండర్ ను తెలంగాణ విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది 220 రోజులు పని దినాలు ఉంటాయని పేర్కొంది తెలంగాణ విద్యా శాఖ. అలాగే రెండు టర్మ్స్ గా ఇంటర్ అకడమిక్ ఇయర్ ఉందనున్నట్లు పేర్కొంది విద్యా శాఖ. మొదటి టర్మ్  సెప్టెంబర్ 1 నుండి డిసెంబర్ 18 వరకు ఉంటుందని పేర్కొన్న తెలంగాణ విద్యా శాఖ.. ఈ ఏడాది ఇంటర్ లో అర్థ సంవత్సరం పరీక్షలు నిర్వహించనుంది.

అలాగే అక్టోబర్ 13 నుండి 17 వరకు దసరా సెలవులు ఉంటాయని.. డిసెంబర్ 13 నుండి 18 వరకు అర్థ సంవత్సరం పరీక్షలు ఉంటాయని పేర్కొంది తెలంగాణ విద్యా శాఖ. డిసెంబర్ 20 నుండి ఏప్రిల్ 13 వరకు సెకండ్ టర్మ్ ఉంటుందని.. జనవరి 13 నుండి 16 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది తెలంగాణ విద్యా శాఖ. ఇక మార్చి 23 నుండి ఏప్రిల్ 12 వరకు ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు ఉనాటాని తెలిపింది. చివరి వర్కింగ్ డే ఏప్రిల్ 13 వ తేదీ అని పేర్కొంది. ఇక వేసవి సెలవులు ఏప్రిల్ 14 నుండి మే 31 వరకు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది తెలంగాణ విద్యా శాఖ.