పంచాంగం 24 మార్చి 2019

panchangam

విళంబినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, కృష్ణపక్షం, చతుర్థి రాత్రి 8.53 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: స్వాతి ఉదయం 7.42 వరకు, తదుపరి విశాఖ, అమృతఘడియలు: రాత్రి 10.30 నుంచి 12.06 వరకు, రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.54 నుంచి 6.24 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సాయంత్రం 4.48 నుంచి 5.36 వరకు, వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 1.09 నుంచి 2.45 వరకు.