పంచాంగం 29 మార్చి 2019

panchangam

విళంబినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, కృష్ణపక్షం, నవమి రాత్రి 12.50 వరకు, తదుపరి దశమి, నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ మధ్యాహ్నం 12.42 వరకు, తదుపరి ఉత్తరాషాఢ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 7.24 నుంచి 9.00 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 10.50 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.21 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.49 నుంచి 9.31 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 12.45 నుంచి 1.34 వరకు, వర్జ్యం: రాత్రి 9.41 నుంచి 11.17 వరకు.