పంచాంగం.. 13 జూన్ 2019

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, జ్యేష్ఠమాసం, శుక్లపక్షం ఏకాదశి సాయంత్రం 4.51 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం: చిత్త ఉదయం 10.56 వరకు, తదుపరి స్వాతి, అమృత ఘడియలు: తె.జా. 4.47 నుంచి ఉదయం 6.23 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.54 నుంచి 3.32 వరకు, దుర్ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 3.19 నుంచి సాయంత్రం 5.03 వరకు, వర్జ్యం: సాయంత్రం 4.23 నుంచి 5.59 వరకు.