26 ఏప్రిల్ 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా

భారతదేశం

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, చైత్రమాసం, కృష్ణపక్షం సప్తమి మధ్యాహ్నం 2.42 వరకు, తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం : ఉత్తరాషాఢ రాత్రి 11.15 వరకు తదుపరి శ్రవణం, అమృతఘడియలు : సాయంత్రం 4.09 నుంచి 5.45 వరకు, రాహుకాలం : ఉదయం 10.40 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.14 వరకు, దుర్ముహూర్తం : ఉదయం 8.28 నుంచి 9.18 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 12.39 నుంచి 1.30 వరకు, వర్జ్యం : తె. 5.30 నుంచి ఉదయం 7.06 వరకు.

న్యూయార్క్

బహుళ అష్టమి : రోజు మొత్తం
ఉత్తర ఆశాఢ : సాయంత్రం 1.45
వర్జ్యం : సాయంత్రం 6.15 నుండి 8.03
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.49 నుండి 9.44 తిరిగి 1.21 నుండి 2.16
రాహుకాలం : మధ్యహ్నం 11.12 నుండి 12.54

లాస్‌ఏంజిల్స్

బహుళ అష్టమి : ఉదయం 4.31
ఉత్తర ఆశాఢ: దయం 10.45
వర్జ్యం: సాయంత్రం 3.15 నుండి 5.03
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8.52 నుండి 9.46 తిరిగి 1.18 నుండి 2.11
రాహుకాలం: మధ్యహ్నం 11.12 నుండి 12.51

డల్లాస్

బహుళ అష్టమి : ఉదయం 6.31
ఉత్తర ఆశాఢ : మధ్యహ్నం 12.45
వర్జ్యం : సాయంత్రం 5.15 నుండి 7.03
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 9.28 నుండి 10.21 తిరిగి 1.52 నుండి 2.44
రాహుకాలం : ఉదయం 11.46 నుండి 1.25

లండన్

బహుళ సప్తమి : ఉదయం 10.10
ఉత్తర ఆశాఢ : సాయంత్రం 6.45
వర్జ్యం : ఉదయం 11.15 నుండి 1.03
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.41 నుండి 9.38 తిరిగి 1.28 నుండి 2.25
రాహుకాలం : మధ్యహ్నం 11.11 నుండి 12.59

సీడ్నీ

బహుళ సప్తమి : ఉదయం 7.10
ఉత్తర ఆశాఢ : ఉదయం 3.45
వర్జ్యం : ఉదయం 10.01 నుండి 11.47
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 8.39 నుండి 9.22 తిరిగి 12.14 నుండి 12.57
రాహుకాలం : ఉదయం 10.32 నుండి 11.53