పంచాంగం.. ఆగస్టు 27 మంగళవారం 2019

వికారినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, వర్షరుతువు, శ్రావణమాసం, కృష్ణపక్షం, ద్వాదశి, నక్షత్రం: పునర్వసు, అమృతఘడియలు: రాత్రి 11.00 నుంచి 12.36 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.24 నుంచి సాయంత్రం 4.57 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.34 నుంచి 9.24 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 2.22 నుంచి 3.11 వరకు, వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 2.05 నుంచి 3.41 వరకు.