నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్ (సవరణ) చట్టం, 2021

నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్ (సవరణ) బిల్లు, 2021 డిసెంబర్ 6, 2021న లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టబడింది. ఇది నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ మరియు సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్ (సవరణ) ఆర్డినెన్స్, 2021 స్థానంలోకి తీసుకురావాలని కోరుతోంది. ఈ చట్టం మాదక ద్రవ్యాలు మరియు సైకోట్రోపిక్ పదార్థాలకు సంబంధించిన కొన్ని కార్యకలాపాలను (తయారీ, రవాణా మరియు వినియోగం వంటివి) నియంత్రిస్తుంది.

 

 

అక్రమ కార్యకలాపాలకు ఫైనాన్సింగ్ లేదా వాటిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తులకు ఆశ్రయం కల్పించినందుకు శిక్ష: 

చట్టం ప్రకారం, కొన్ని అక్రమ కార్యకలాపాలకు (గంజాయి సాగు చేయడం లేదా మాదక ద్రవ్యాల తయారీ వంటివి) లేదా వాటిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తులకు ఆశ్రయం కల్పించడం నేరం. ఈ నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తులకు కనీసం పదేళ్ల (20 ఏళ్ల వరకు పొడిగించదగిన) కఠిన కారాగార శిక్ష మరియు కనీసం లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించబడుతుంది.

2014లో, చట్టం సవరించబడింది మరియు అటువంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు నిర్వచనం యొక్క క్లాజ్ నంబర్ మార్చబడింది. అయితే, ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలకు ఆర్థిక సహాయం చేసినందుకు జరిమానాపై విభాగం సవరించబడలేదు మరియు మునుపటి నిబంధన సంఖ్యను సూచించడం కొనసాగించింది. బిల్లు కొత్త నిబంధన సంఖ్యకు సూచనను మార్చడానికి పెనాల్టీపై విభాగాన్ని సవరించింది.