గుడి నుంచి బయటకు వచ్చేప్పుడు గంట కొట్టొచ్చా..?

-

గుళ్లోకి వెళ్లగానే..మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గుడి గంటలు, దేవుడి పాటలు, ప్రదక్షిణలు చేయడం అవి అన్నీ చూస్తే మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది. గుళ్లోకి వెళ్లగానే..గంట కొట్టడం మనం చేసే మొదటి పని. ఆలయంలో గంట మోగించడానికి సంబంధించి అనేక మతపరమైన, ఆధ్యాత్మిక అంశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆలయంలో గంటల గురించి వాస్తు శాస్త్రంలో కూడా చాలా నియమాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా.

వాస్తు శాస్త్రంలో, ఆలయ గంట సానుకూల శక్తితో ముడిపడి ఉంటుంది. గుడిలో గంట మోగించడం వల్ల మనలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ప్రవహిస్తుంది. గుడిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు గంట కొట్టాలని చాలా మందికి తెలుసు.. కానీ చాలా మంది గుడి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గంట మోగించాలని ఆలోచిస్తారు. దీనికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు వాస్తు శాస్త్రంలో పేర్కొనబడ్డాయి. రండి, తెలుసుకుందాం.

దేవాలయాల్లో గంటలు ఎందుకు మోగిస్తారు?

ధ్వని శక్తితో ముడిపడి ఉంటుంది. గుడి గంటను మోగించినప్పుడల్లా, దాని శబ్దం చుట్టుపక్కల ప్రజలను ఉత్తేజపరుస్తుంది. వాస్తు శాస్త్రం, స్కంద పురాణంలో ఆలయ గంటను మోగించినప్పుడు, అది చేసే శబ్దం ఓం అనే శబ్దాన్ని పోలి ఉంటుంది.

‘ఓం’ శబ్దం చాలా స్వచ్ఛమైన, సానుకూల శక్తితో ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి ఆలయంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు గంట మోగించాలి. గంట మోగించడంలో శాస్త్రోక్తమైన అంశం ఏమిటంటే, ఆలయంలో గంటను మోగించడం వల్ల వాతావరణంలో బలమైన ప్రకంపనలు ఏర్పడతాయి. దాని వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్న బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్‌లు నశిస్తాయి కాబట్టి వాతావరణం శుద్ధి కావడానికి ఆలయంలో గంటను మోగిస్తారు.

గుడి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గంట మోగించాలా?

గుడి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు కూడా గంట కొట్టాలా అనే ప్రశ్న కూడా చాలా మందికి ఉంటుంది. గుడి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఎవరో గంట కొట్టడం చూసి కారణం తెలియక చాలా మంది గంట మోగిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మీరు ఆలయం నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు గంటను మోగించకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఆలయంలోని సానుకూల శక్తిని అక్కడే ఉంచుతుంది, సానుకూల శక్తి మీతో రాదు. కాబట్టి గుడి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఎప్పుడూ గంట మోగించకూడదు.

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news