మానసికంగా మీ జీవితభాగస్వామితో ఆనందంగా వున్నారో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!

పెళ్లి అంటే చాలా మందికి ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. నిజానికి వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం తో పాటుగా కష్టాలు కూడా ఉంటాయి ఇబ్బందులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కానీ కొంతమంది వైవాహిక జీవితంలో ఎల్లప్పుడు సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి దానితో మానసికంగా కూడా జీవిత భాగస్వామి కృంగిపోతుంటారు. అయితే మరి మీ జీవిత భాగస్వామితో మీరు మానసికంగా ఆనందంగా ఉన్నారా..? మానసికంగా ఆరోగ్యకరమైన రిలేషన్షిప్ లో మీరు ఉన్నారా అనేది ఇలా చెక్ చేసుకోండి.

మామూలుగా ఒక రోజు ఆనందం ఉంటే ఒక రోజు ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఏదిఏమైనప్పటికీ మానసికంగా బాగుండటం ముఖ్యం. మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా వీటిని అనుసరించాలి. ఇవి లేవంటే మీ రిలేషన్ షిప్ లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని మానసికంగా మీరు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అర్థం.

ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడం:

రిలేషన్ షిప్ లో భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడా ఒకరికి ఒకరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఇది కనుక లేదంటే రిలేషన్షిప్ లో ఖచ్చితంగా సమస్యలు ఉంటాయి. మానసికంగా కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు.

మీతో ఆటలాడరు:

చాలామంది మానసికంగా లేదా ఎమోషనల్ గా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటారు జోకులు వేయడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఇది కనుక ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మానసికంగా మీరు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు.

అబద్ధాలు చెప్పరు:

మానసికంగా ఆరోగ్యంగా మీ రిలేషన్ షిప్ ఉంటే మీ పార్ట్నర్ మీకు అబద్ధాలు చెప్పరు. ఏ రిలేషన్షిప్ లో కూడా అబద్ధాలని చెప్పుకోకూడదు దీనివల్ల రిలేషన్షిప్ పాడవుతుంది.

ఏ విషయాలను దాచరు:

జీవిత భాగస్వామి మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లయితే కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉంటారు ఎప్పుడూ కూడా కోపంగా ఉండరు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కోపంగా ఉండరు అలానే వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటారు గొడవలు వచ్చినా సరే కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటారు.