నెలలో ఒకసారైనా శృంగారం చెయ్యాలట..ఎందుకంటే?

ప్రతి రోజూ సెక్స్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయన్న విషయం తెలిసిందే..ఈ విషయం గురించి నిపుణులు పదే పదే చెబుతున్నారు.. రోజూ కుదరక పోతే నెలకు ఒకసారైనా శృంగారం లో పాల్గొనాలని సూచిస్తున్నారు..మానసిక, శారీరక సంతృప్తి మరియు సంతోషానికే కాకుండా పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా దూరం చేస్తుందని కొందరు నిపుణులు ఇటీవల ప్రయోగాత్మకంగా అధ్యయనం చేసి వివరించారు.

 

50 నుంచి 55 సంవత్సరాల వయసు వరకు శృంగారంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుందని ఈ శృంగారం వల్ల వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుందని మరియు మహిళ జీవితంలో కీలకమైన రుతు క్రమం కూడా సరిగ్గా ఉంటుందని అంటున్నారు..

అంతేకాదు వ్యాధి నిరోధక శక్తీ బాగా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే పలు ఇతర కారణాల వల్ల శృంగారానికి దూరం అయినటువంటి మహిళల్లో రుతుక్రమం మరియు వ్యాధి నిరోధక శక్తి వంటి వాటిని పరిశీలిస్తే తరచూ శృంగారంలో పాల్గొనేటువంటి మహిళలే దృఢంగా ఉన్నారని తెలిపారు. అంతేగాక శృంగారం అనేది కేవలం మానసిక సంతోషం సంతృప్తి కి కాకుండా పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా దూరం చేస్తుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి..