జూలైలో 14 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..ఏయే రోజులంటే..

ప్రతి నెల బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.అలాగే ఈ నెలలో ఉన్న సెలవులను ప్రభుత్వ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసింది.ఆర్బీఐ నివేదిక ప్రకారం..జూలై నెలలో 14 రోజుల సెలవులు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.అయితే ఇవి మొత్తం దేశంలో ఒకే రోజు సెలవులు కావు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించుకునే పండుగల ప్రకారం ఈ సెలవుల జాబితాను ఆర్బీఐ జారీ చేసింది.

నెలలో రెండు శనివారాలు, ఆదివారాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఈనెలలో మొత్తం ఐదు ఆదివారాలు వచ్చాయి. రెండు శనివారాలతో కలిపితే సాధారణ సెలవులు ఏడు ఉన్నాయి. బక్రీద్ తో పాటు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పండుగల కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవులు వచ్చాయి. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో శని, ఆదివారాలు మినహా బ్యాంకులు కిటకిటలాడుతుంటాయి.జూలై నెలలో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయి, ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయనే వివరాలు తెలుసుకుంటే మందుగానే బ్యాంకు పనులకు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు..

ఆ నెలలో ఐదు ఆదివారాలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది.జూలై 3, 10, 17, 24, 31 తేదీల్లో ఆదివారం కావడంతో బ్యాంకులు తెరుచుకోవు. ఇక జూలై 9న సెకండ్ శనివారం( బక్రీద్), జూలై 23న నెలలో నాల్గవ శనివారం కావడంతో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఇతర రోజుల్లో జూలై 1న కాంగ్ (రథయాత్ర)/రథయాత్ర , జూలై 5న(మంగళవారం) గురు హరగోవింద్ సింగ్ జీ ప్రకాష్ దివాస్. జూలై 7న ఖర్చి పూజ (అగర్తలాలో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు). జూలై 11న ఈద్-ఉల్-అజా, జూలై 13 న భాను జయంతి. జూలై 14న బెన్ డియెంక్లామ్, జూలై 16న హరేలా బ్యాంక్ కు సెలవు..పైన తెలిపిన రోజులలో బ్యాంకులు సెలవులు ఇది గుర్తుంచుకోండి..