23 ఏప్రిల్ 2019 పంచాంగం వివిధ దేశాలలో ఇలా

ఇండియా

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంతరుతువు, చైత్రమాసం, కృష్ణపక్షం చతుర్థి ఉదయం 11.06 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ సాయంత్రం 5.17 వరకు తదుపరి మూల, అమృతఘడియలు: ఉదయం 8.18 నుంచి 9.54 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.22 నుంచి సాయంత్రం 4.56 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.29 నుంచి 9.19 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 2.20 నుంచి 3.10 వరకు, వర్జ్యం: లేదు.

న్యూయార్క్

బహుళ చవితి: ఉదయం1.34
ఆనురాధ: ఉదయం 7.16
వర్జ్యం: మధ్యహ్నం 12.59 నుండి 2.37
దుర్ముహుర్తం: మధ్యహ్నం 1.22 నుండి 2.16 తిరిగి సాయంత్రం 4.57
రాహుకాలం: ఉదయం 7.53 నుండి 9.33

లాస్‌ఏంజిల్స్

బహుళ చవితి : ఉదయం10.34
జేఠ్ట్య : ఉదయం 4.47
వర్జ్యం : ఉదయం 9.59 నుండి 11.37
దుర్ముహుర్తం : మధ్యహ్నం 1.18 నుండి 2.11 తిరిగి సాయంత్రం 3.56 నుండి 4.48
రాహుకాలం : ఉదయం 7.56 నుండి 9.35

డల్లాస్

బహుళ చవితి : ఉదయం12.34
ఆనురాధ : ఉదయం 6.16
వర్జ్యం : మధ్యహ్నం 11.59 నుండి 1.37
దుర్ముహుర్తం : మధ్యహ్నం 1.52 నుండి 2.44 తిరిగి సాయంత్రం 4.29 నుండి 5.21
రాహుకాలం : ఉదయం 8.32 నుండి 10.10

లండన్

బహుళ తధియ : ఉదయం 6.55
ఆనురాధ : మధ్యహ్నం 12.16
వర్జ్యం : సాయంత్రం 5.59 నుండి 7.37
దుర్ముహుర్తం : మధ్యహ్నం 1.28 నుండి 2.24 తిరిగి సాయంత్రం 4.17 నుండి 5.13
రాహుకాలం : ఉదయం 7.42 నుండి 9.28

సిడ్నీ

బహుళ తధియ : మధ్యహ్నం 3.55
ఆనురాధ : సాయంత్రం 9.16
వర్జ్యం : సాయంత్రం 2.59 నుండి 4.37
దుర్ముహుర్తం : మధ్యహ్నం 12.15 నుండి 1 2.59 తిరిగి మధ్యహ్నం 2.26 నుండి 3.10
రాహుకాలం : ఉదయం 7.48 నుండి 9.10