పంచాంగం 8 జనవరి 2019

-

విళంబినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంతరుతువు, పుష్యమాసం, శుక్లపక్షం విదియ ఉదయం 11.56 వరకు, తదుపరి తదియ, నక్షత్రం: శ్రవణం రాత్రి 11.41 వరకు, అమృతఘడియలు: ఉదయం 11.57 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.33 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.08 నుంచి సాయంత్రం 4.31 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 9.04 నుంచి 9.48 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 2.13 నుంచి 2.57 వరకు, వర్జ్యం: తె. 1.07 నుంచి 2.43 వరకు.

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news