అబ్బాయిలు అమ్మాయిలలో ఎక్కువగా కోరుకొనేవి ఏంటో తెలుసా?

-

సాదారణంగా స్త్రీల నుంచి కేవలం శారీరక సుఖాన్ని మాత్రమే పొందుతారని అనుకుంటారు.. మనకు సినిమాల్లోనూ ఎక్కువగా చూపిస్తుంటారు. పురుషులు స్త్రీల నుంచి కోరుకునేది కేవలం శారీరక తృప్తి, శృంగారం మాత్రమే కాదు అంతకు మించినవి చాలా ఉన్నాయని కొందరు అంటున్నారు.. పురుషులు ఆడవాళ్ల నుంచి కేవలం కోరుకొనేది శృంగారం మాత్రమే కాదు. చాలానే ఉన్నాయి అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం..

పురుషులు స్త్రీల నుంచి శృంగారం కంటే కూడా గౌరవాన్ని ఎక్కువగా కోరుకుంటారు. తనను గౌరవించే స్త్రీకి పురుషుడు అన్ని విధాల అండగా ఉంటూ ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా సహాయం చేయడానికి నిరాకరించడు.ముఖ్యంగా భార్య భర్తను గౌరవపదంగా చూసుకుంటే భార్యా పట్ల అమితమైన ప్రేమానురాగాలు చూపిస్తూ జీవితాంతం ఎంతో నమ్మకంగా ఉంటాడు. అలాకాకుండా స్త్రీలు పురుషులని అగౌరవపరిస్తే పురుషులు ఏమాత్రం సహించలేరు..

భార్యాభర్తల మధ్య జీవితం సంతోషంగా ఉండాలి అంటే తన భార్య నుంచి నమ్మక ఉండాలని విషయాన్ని భర్త కోరుకోగా భర్త కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తనతో నమ్మకంగా ఉండాలని భార్య కోరుకుంటుంది ఇలా ఇద్దరి మధ్య నమ్మకం అనేది ఉన్నప్పుడే వారి మధ్య జీవితం ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది.

మగవారు ఎప్పుడు తన భార్య అందరికంటే అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు. అమితంగా ప్రేమించాలనుకుంటాడు. ఆలక్షణాలు లేని స్త్రీలను ఎక్కువగా ద్వేషిస్తాడు.పురుషులు తమ లక్ష్యాల గురించి ఇతర వ్యక్తులతో మాట్లాడటం చాలా అరుదనే చెప్పాలి. తన ఆశలు, కలల గురించి మీకు చెబితే, మిమ్మల్ని మీవారు ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నారనీ అర్థం చేసుకోవాలి. భార్యాభర్తల మధ్య ఆకర్షణ ,శారీరక సుఖం తోపాటు ప్రేమానురాగాలు, గౌరవం, నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఆ బంధం దృఢంగా ఎక్కువ కాలం సాఫీగా సాగిపోతుంది.. లేకుంటే మాత్రం విడిపోతారు..

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news