పంచాంగం 19 మార్చి 2019

19-03-2019,విళంబినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, త్రయోదశి మధ్యాహ్నం 2.20 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం: మఖ రాత్రి 7.05 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, అమృతఘడియలు: సాయంత్రం 4.57 నుంచి 6.33 వరకు, రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.24 నుంచి సాయంత్రం 4.53 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.49 నుంచి 9.36 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 2.24 నుంచి 3.12 వరకు, వర్జ్యం: ఉదయం 8.26 నుంచి 10.02 వరకు.