హస్తరేఖ: చేతి మీద ఇలా ఉంటే ఏం అవుతుంది..?

-

చాలా మందిలో చేతి మీద పెద్ద గీత ఉంటుంది. అది లేదు అంటే వాళ్ళు చాలా క్రేజీగా ఉంటారు. వాళ్ళు భయం తో ఆడుతూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్లు మందు మొదలైన చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి.

అర చేతి లో మంగల్ పర్వతం యొక్క రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి. దీనిలో, మొదటి పర్వతం లైఫ్ లైన్ యొక్క ఎగువ భాగానికి కొంచెం దిగువన ఉంటుంది మరియు రెండవది హృదయ రేఖకు మరియు హెడ్ లైన్ మధ్య ఉన్న ప్రదేశం లో ఉంటుంది.

ఇవి ఏమి సూచిస్తాయి అంటే..? మొదటి పర్వతం భౌతిక లక్షణం మరియు రెండవ పర్వతం మానసిక స్థితి లో ఉంటుంది. మంచి హెడ్ లైన్ వుండే వాళ్ళు చాలా విరుద్ధం గా ఉంటారు కానీ మానసికంగా ధైర్యంగా ఉంటారు.

ఏది కూడా వాళ్ళు మైండ్ లోకి తీసుకోరు. వాళ్ళ యొక్క పనులని, అనుకున్నవి సాధిస్తారు. అయితే ఎవరికైతే మంచి హెడ్లైన్ ఉంటుందో వాళ్లకి ఎందులోనూ తిరుగుండదు. కాబట్టి చేతి మీద మౌన్టన్ ఆఫ్ మార్స్ ఉన్నట్టయితే మంచి, చెడు కూడా ఉంటాయి.

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news