ఆ శివాలయం లో నంది విగ్రహం లేదట..ఎందుకో తెలుసా?

హిందూ దేవుళ్ళకు వాహనాలు ఉంటాయన్న విషయం తెలిసిందే.. ఒక్కో దేవుడుకు ఒక్కో వాహనం ఉంటుంది. శివుడు ఉన్న చోటు ఖచ్చితంగా నంది విగ్రహం ఉంటుంది.కానీ మన దేశంలోని మహారాష్ట్ర లోని ఓ ప్రముఖ శివాలయంలో మాత్రం అస్సలు నంది ప్రతిమ లేదట..దానికి కారణం కూడా ఉంది.. అదేంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం…

మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ గోదావరి తీరానికి సమీపంలో కపాలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ శివుని విగ్రహం ఉంది కానీ ఆయన వాహనం నందిని మాత్రం ప్రతిష్ఠించలేదు. పురాణాల ప్రకారం.. మహాదేవుడు ఈ ఆలయంలో నివసించాడు.అయితే బ్రహ్మదేవుడికి 5 ముఖాలు ఉన్నాయి. నాలుగు ముఖాలు వేదాలు పఠిస్తే.. 5వ ముఖం ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు చెడు చేసేదట..
అయితే ఓ రోజు ఆ తల శివుడిని తప్పుగా అంది. దానికి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన పరమ శివుడు ఆ 5వ ముఖాన్ని బ్రహ్మ నుంచి వేరు చేశాడు. అలా ఈశ్వరుడికి బ్రహ్మ హత్య పాపం తగిలింది. ఆ పాపం పోగొట్టుకోవడానికి సోమేశ్వరంలోని ఒక దూడ శివుడికి పరిహారం చెప్పింది. ఈ దూడ మీద కూడా బ్రహ్మణుడైన తన యజమానిని చంపిందనే పాపం ఉందట.

బ్రహ్మను చంపిన పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి దూడ తాను చేసిన పరిహారాన్ని శివుడికి చెప్పింది. నాసిక్ సమీపంలోని రామ్‌కుండ్‌లో స్నానం చేయమని శివుడిని సూచించింది. ఆ తరువాత ఈశ్వరుడు.. ఆ దూడను(నంది)ని తన గురువుగా స్వీకరించాట. దీని ప్రకారం.. నంది ఇక్కడ మహాదేవునికి గురువు అయినందున, ఈ ఆలయంలో నందిని తన ముందు కూర్చోబెట్టడానికి నిరాకరించాడు.. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకూ ఆ ఆలయంలో నంది విగ్రహం లేదు..