పంచాంగం… జూలై 12 శుక్రవారం 2019

330

వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మరుతువు, ఆషాఢమాసం, శుక్లపక్షం, ఏకాదశి, నక్షత్రం: విశాఖ మధ్యాహ్నం 3.58 వరకు, తదుపరి అనురాధ, అమృతఘడియలు: ఉదయం 7.09 నుంచి 8.45 వరకు, రాహుకాలం: ఉదయం 10.45 నుంచి 12.22 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8.28 నుంచి 9.20 వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 12.48 నుంచి 1.40 వరకు, వర్జ్యం: రాత్రి 8.03 నుంచి 9.39 వరకు.