మరణ భయం వెంటాడుతుందా..? ఇలా చేయండి

-

జీవిత ప్రయాణానికి మృత్యువు ఫుల్ స్టాప్ లాంటింది. పుట్టిన వ్యక్తికి మరణం వెంటాడడం సహజం. మరణం లేని ఇల్లు ఉండదు. మన బంధుమిత్రులందరూ ఎప్పుడూ మనతో ఉంటే ఈ లోకం నిండిపోయేది. మరణం ప్రకృతి ధర్మం కాబట్టి దాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు. అయితే ఇంట్లో వాళ్లు మరణిస్తే.. చాలా మంది తాము కూడా అలానే మరణిస్తామేమో అని భయపడుతుంటారు.. ఎక్కడ ఎవరు చనిపోయారు అన్న వార్త విన్నా వీళ్లకు వీరి చావు భయం వెంటాడుతుంది.

చాలా మంది మరణం గురించి భయపడుతుంటరు. ఎక్కడికి వెళ్లినా చావు వెంటాడుతుందేమో అన్న ఆందోళనలో ఉంటారు. ఏదో ఒక కారణంతో భయపడేవారిలో, బలహీనమైన మనస్తత్వం, ప్రతికూలంగా ఆలోచించేవారిలో ఈ భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు దాని నుండి బయటపడకపోతే, మీ జీవితం మరింత కష్టతరం అవుతుంది. ఈ ఒక్క భయం మీ జీవితమంతా నాశనం చేస్తుంది. అందమైన జీవితాన్ని గడపాలంటే కొన్ని సత్యాలను అంగీకరించాలి. భయం తొలగిపోవాలి.

మరణ భయాన్ని ఎలా తొలగించాలి? : మరణంపై ఎవరికీ నియంత్రణ లేదని అంగీకరించండి. ప్రపంచంలోని ఏ శక్తి నియంత్రించలేని దానికి మీరు భయపడి ప్రయోజనం లేదు. మీరు ఎక్కడ దాక్కున్నా, సమయం వచ్చినప్పుడు మరణం వస్తుంది. ఈ సత్యాన్ని మీరు అంగీకరించాలి. మరణం గురించి ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించవద్దు. మీ మనస్సు మరణం గురించి ఆలోచిస్తుంటే, దాన్ని బయటకు తీయండి.

మీ జీవితంలో జరిగిన దాన్ని మీరు మార్చలేరు. తరువాత ఏమి జరుగుతుందో మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు. అప్పుడు ఈ క్షణం మీ చేతుల్లో ఉంది. ఇది మీ చివరి క్షణం లాగా ఆనందించండి. నీ మనస్సుకి ఏది అనిపిస్తే అది చేయండి. ప్రియమైన వారితో సమయం గడుపటం మీకు అందమైన జ్ఞాపకం అవుతుంది. మీరు చిన్న విషయాలకు కూడా ప్రాముఖ్యత ఇస్తే, మరణ భయం మీ నుండి పోతుంది. మీ పూర్తి దృష్టి పనిపైనే ఉన్నందున మీరు బిజీగా ఉంటారు. మీ మనసుకు అనవసరంగా ఆలోచించే సమయం లేదు.

మరణవార్త విన్న వెంటనే మీ మనసు బలహీనమైతే బయటకు వెళ్లండి. మనసు మార్చే పాటలు, సినిమా లాంటివి చూడండి. మీకు నచ్చిన పని చేయండి లేదా పుస్తకాన్ని చదవండి. వ్యక్తి మరణం యొక్క సత్యాన్ని మీరు పట్టుకున్నప్పుడు ఉద్రిక్తత పెరుగుతుంది. అతను చనిపోయాడు. ఎలా చనిపోయాడు, ఎందుకు చనిపోయాడు, ఏం జరిగిందనే వివరాలన్నీ అడిగితే మనసు మరింత బలహీనమవుతుంది. దాని నుండి బయటపడేందుకు మీరు ధ్యానం, యోగా, వ్యాయామం, నడక సహాయం తీసుకోవచ్చు. మరణ భయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నిపుణులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి.

Read more RELATED
Recommended to you

Latest news