ఆలయం నుంచి రాగానే కాళ్లుకడుక్కోవడం, స్నానం చేయడం చేస్తున్నారా..?

హిందూమతంలో భగవంతుని ఆరాధన, ఆలయ ప్రవేశం, పూజలు, హోమ హవనానికి సంబంధించి అనేక నియమాలు ఉన్నాయి. జ్యోతిష్యం, వాస్తు శాస్త్రం, శాస్త్రీయ నియమాలు, కారణాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ప్రజలు ఆలయానికి వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు, వారు తమ రోజువారీ కర్మలను ముగించి, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరిస్తారు. స్నానం చేయకుండా గుడికి వెళ్లరు. స్నానం చేసి గుడికి వెళ్లడానికి కారణం ఉంది. స్నానం శరీరం మరియు మనస్సు రెండింటినీ శుభ్రపరుస్తుంది. నిర్మలమైన మనస్సుతో భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం మనపై ఉంటుంది.

మనం రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కొంత ప్రతికూల శక్తి ప్రవేశిస్తుంది. స్నానం చేయకుండా గుడికి వెళ్లినప్పుడు నెగెటివ్ ఎనర్జీతో గుడిలోకి ప్రవేశిస్తాం. అదే స్నానం చేస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది. మనసు మేల్కొంటుంది. గుడికి వెళ్లిన తర్వాత దేవుడి దర్శనం, దేవుడిని ప్రార్థించడం, ధ్యానం చేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీతో ఇంటికి వస్తాం. గుడి నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే స్నానం చేయకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే డైరెక్టుగా కాళ్లు కూడా కడుక్కోకూడదు. వీటికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే..

స్నానం చేయడం వల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది: ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే శరీరంలో కదలిక వస్తుంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీ మన శరీరంలో చేరుతుంది. మన శరీరం మరియు మనస్సుపై ఉన్న ప్రతికూలత తొలగిపోతుంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీతో ఇంటికి వచ్చి వెంటనే స్నానం చేస్తే తగ్గుతుంది. భగవంతుని దర్శన పుణ్యం కూడా నీకు పూర్తిగా లభించదు.

ఆలయ సందర్శనం అశుభం కాదు: గుడికి వెళ్లి పూజ చేస్తే భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వెంటనే తలస్నానం చేస్తే ఈ వరం సరిగా లభించదు. అంతే కాదు, సాధారణంగా ఏదైనా అశుభ కార్యం తర్వాత స్నానం చేస్తారు. మరణ గృహాన్ని సందర్శించినప్పుడు లేదా అశుభ ప్రదేశం నుండి వచ్చినప్పుడు స్నానం చేయాలి. అక్కడ ఉన్న నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోవాలని అలా చేస్తారు. దేవాలయం ఒక పవిత్ర స్థలం. గుడికి వెళ్లిన వెంటనే స్నానం చేస్తే దేవుడిని అవమానించినట్టే. మీరు నష్టాన్ని చవిచూస్తారు.

గుడి నుంచి ఇంటికి వచ్చాక ఏం చేయాలి? : గుడి నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కొందరు కాళ్లు కడుక్కుంటారు. అయితే గుడి నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే కాళ్లు కడుక్కోకూడదు. ఒక నిమిషం పాటు ఇంటి లోపల కూర్చోవాలి. తర్వాత ఇంట్లోని అన్ని గదుల్లోకి ప్రవేశించాలి. ఆలయ స్వచ్ఛతను ఇంటిలోని అన్ని భాగాలకు విస్తరించిన తర్వాత పాదాలను శుభ్రం చేయాలి. అనారోగ్య సమస్య వచ్చి స్నానం చేయాల్సి వస్తే ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుని స్నానం చేయాలి.